Persbericht Groen

Bruno De Lille, Brussels fractieleider en gewezen staatssecretaris voor mobiliteit (Groen), maakt zich boos over de communautaire spelletjes van de N-VA i.v.m. het Gewestelijk ExpressNet (GEN). “Het uitblijven van het GEN kost onze maatschappij jaarlijks miljoenen. In plaats van voor de nodige middelen te zorgen voor een snelle uitrol, stelt de N-VA voor om eerst nog eens een nieuwe behoeftestudie te maken. Dit is een vertragingsmanoeuvre omwille van de eigen communautaire agenda.”

“Mensen die in Brussel wonen of werken ondervinden de noodzaak voor een snelle realisatie van het GEN elke dag aan den lijve in de file. Dit is spelen met de economie en de levenskwaliteit van de Brusselaars én de mensen die rond Brussel wonen,” zegt Brussels fractieleider en gewezen staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille (Groen). De groenen wijzen de nieuwe behoeftestudie waar N-VA om vraagt resoluut af en vragen daadkracht in de plaats. “Realiseer het GEN nu, niet in 2025, niet in 2030, maar nu!”

Het Rekenhof lijst een heleboel fouten en tekortkomingen op in het GEN-dossier. Normaal wordt dan verwacht dat de betrokken partijen en parlementsleden er lessen uit trekken en de verantwoordelijken op de vingers tikken, maar sommige federale ministers en parlementsleden schuiven liever de schuld naar elkaar door en komen zelfs met extra vertragingsmanoeuvres zodat de kans op een realisatie van het GEN voor 2030 onrealistisch wordt.

Bruno De Lille (Groen): “Er is een extra investering nodig op 2 vlakken: de infrastructuur naar Wallonië moet er snel komen én de NMBS moet de nodige middelen krijgen om ook voldoende treinen te laten rijden. Door de federale besparingen op het spoor, lijkt noch het ene noch het andere haalbaar. Nochtans kan zonder het GEN de mobiliteitsknooop binnen Brussel niet opgelost worden én dreigt het verkeersinfarct op de Ring permanent te worden. Iedereen weet dat en toch kiest men voor het nietsdoen. Ik durf dat vandaag misdadig te noemen.”

31 JAN 2017

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement