door Emmanuel Vanbrussel © De Tijd

Brussels Parlementslid Bruno De Lille moet op zoek naar een andere bank, nadat zijn huisbank BNP Paribas Fortis de relatie heeft stopgezet. Waarom is niet duidelijk.

De Lille ontving vrijdag een aangetekende standaardbrief waarin BNP Paribas Fortis liet weten dat het de bankrelatie eenzijdig beëindigt. Het Brussels Parlementslid van Groen was er even niet goed van. ‘Niet omdat ik zo gehecht ben aan de bank, maar omdat van bank veranderen een hoop rompslomp oplevert’, stelde hij in een blogpost, die via Facebook duizenden keren werd gelezen.

Naar het waarom van de beslissing heeft De Lille het raden. Volgens hem worden de ‘mooie’ lonen van hem en zijn man op de rekening gestort, worden de kredietaflossingen keurig betaald en heeft het gezin ook enkele verzekeringen lopen bij BNP Paribas Fortis. De bank houdt zich op de vlakte. ‘We geven geen commentaar over individuele klantenrelaties’, zegt een woordvoerder.

De algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis leren dat zowel de klant als de bank op elk ogenblik de overeenkomst kan beëindigen ‘zonder enige reden te moeten meedelen’. De opzegtermijn bedraagt twee maanden als het om een zichtrekening of spaarboekje gaat, zegt artikel 14.

De Lille stoort zich vooral aan het ontbreken van een verweerprocedure. ‘Ik betwist niet dat de bank het recht heeft een rekening eenzijdig af te sluiten. Maar dan wil ik wel haar motivatie kannen. Nu krijg ik het gevoel dat ik me niet kan verdedigen.’ Hij gaat een klacht indienen bij de financiële ombudsdienst.

De Lille klaagt ook de onpersoonlijke communicatie aan. ‘Het equivalent van een sms’je dat een tiener naar een andere tiener stuurt om te zeggen dat het over is. Van een bank verwacht ik iets anders.’

De brief vermeldt geen contactpersoon, maar is ondertekend door ‘Head of Central Entity’. Die anonimiteit is wellicht ingebouwd om te vermijden dat de gedumpte klant een bankier persoonlijk viseert. Een telefoontje naar de centrale dienst leverde niets op. Ook De Lilles eigen bankkantoor weet van niets.

De Lille staat bij BNP Paribas Fortis vermoedelijk als ‘politically exposed person’ geregistreerd, zoals elk parlementslid. Vanwege hun functie worden ze strenger in de gaten gehouden. ‘Ik zou niet weten welke verdachte transacties ik heb gedaan. Behalve de overschrijving van mijn lidgeld voor Groen misschien’, grapt De Lille. ‘Als de bank toch verdachte transacties zou hebben vastgesteld, dan wil ik dat ze me daarvan verwittigt.’

De Lille bereidt intussen de overstap naar een andere bank voor.