Persbericht Groen

Groen stelt met ontzetting vast dat het aandeel Nederlandstalig onderwijs daalt in Brussel. “Zo laten we niet alleen honderden kinderen in de kou staan, het heeft op termijn ook een negatief effect op de tweetaligheid van onze hoofdstad,” zegt Bruno De Lille, voorzitter van de commissie onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Uit cijfers van onderwijsminister Crevits blijkt dat de verhouding Nederlandstalig Franstalig onderwijs in Brussel, zakt van 19,02% naar 18,50%. De Franse gemeenschap is er het laatste jaar dus blijkbaar in geslaagd om veel meer nieuwe plaatsen te creëren dan de Vlaamse.

Bruno De Lille: “Dit is een slechte zaak. Vlaanderen zegt al jaren dat het een aanbod voor 30% van de Brusselaars wil voorzien, maar het blijft bij beloftes. We zien nu zelfs een achteruitgang. Op termijn zorgt dit voor erg nefaste gevolgen. De tweetaligheid van Brussel is er door het grote succes van het Nederlandstalige onderwijs de laatste 15 jaar enorm op vooruitgegaan. Een groot deel van de Brusselaars spreekt thuis Nederlands noch Frans dus er is geen enkele reden om hen alleen naar het Franstalig onderwijs te sturen. Als we dat toch doen, dan snijden we in onze eigen vingers omdat de kennis van het Nederlands daar zal onder lijden.”

Bovendien is het alom bekend dat de nood aan nieuwe scholen ook aan Nederlandstalige kant erg groot is. Elk jaar zijn er honderden kinderen die een plaats zoeken in een Nederlandstalige school en die daar niet terechtkunnen. Die kinderen worden dan soms langer thuis gehouden (voor kleuters) of worden vaak buiten Brussel naar school gestuurd, wat hen weghoudt van het normale sociale weefsel in hun eigen buurt. De capaciteitsmonitor van de Vlaamse gemeenschap verwacht dat – zelfs als we rekening houden met alle geplande bouwprojecten – er tegen het schooljaar 2020-2021 in het basisonderwijs nog altijd een tekort van 1.215 plaatsen is. Bovendien ziet het er naar uit dat er dan ook in het secundair onderwijs een tekort van 1.000 à 2.000 plaatsen zal zijn.

De Vlaamse Gemeenschap klopt zich nu al enkele jaren op de borst over de miljoenen die ze vrij maakt voor het Brusselse onderwijs, maar die trots is ongepast als je ziet dat ze er niet in slagen om het schooltekort aan te pakken. Elk kind die dat wil heeft wettelijk recht op een plaats in een Nederlandstalige school maar dat lukt in Brussel al jarenlang niet meer.

Tenslotte stellen we vast dat de vrijheid van onderwijs in onze hoofdstad een lege doos is geworden. Als je je kind naar een gemeenschapsschool wil sturen maar je woont toevallig in de buurt van vooral katholieke scholen, dan kies je maar beter die scholen want anders is het risico erg groot dat je gewoon geen school hebt. Dat kan niet meer. De overheid faalt hier op alle vlakken.” zegt Bruno De Lille.

Groen doet opnieuw een oproep aan de Vlaamse Gemeenschap om haar verantwoordelijkheid op te nemen en meer te investeren in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

8 DEC 2016

Contact:
Bruno De Lille
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement