Persbericht Groen

Groen vraagt dat de Brusselse regering snel actie onderneemt om nog deze herfst te kunnen starten met schoolstraten in Brussel. Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Tijdens het voorjaar kwamen Brusselse ouders en hun kinderen wekelijks op straat om gezondere lucht en veilige routes te eisen. Schoolstraten invoeren zijn een duidelijke quick-win, maar we horen nu dat veel gemeenten weigerachtig zijn om die dit schooljaar nog in te voeren. Onbegrijpelijk. Als het over de gezondheid en de veiligheid van kinderen gaat, kan het niet snel genoeg gaan.”

Groen stelt vast dat er vraag genoeg is om dit najaar minstens al enkele proefprojecten op te zetten. Er waren allereerst de wekenlange acties van de ouders, kinderen en onderwijzers van Filter Café Filtré. Enkele dagen geleden kwam ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits met de campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ om zoveel mogelijk scholen en lokale besturen ertoe aan te zetten om schoolstraten in te richten.

Helaas horen we dat gemeenten schermen met budgettaire argumenten of zelfs letterlijk zeggen ‘dat ze dat vlak voor de verkiezingen niet durven uit schrik voor de reactie van omwonenden.’ We vinden dat onbegrijpelijk: voor het welzijn van onze kinderen, kan je niet genoeg durf vertonen.

Daarom vraagt Groen dat de Brusselse regering de excuses van de gemeenten wegneemt. Bruno De Lille (Groen): “Ik stel voor dat het Gewest hiervoor snel subsidies vrijmaakt voor de gemeenten, zodat ze de al bij al beperkte kosten voor schoolstraten kunnen betalen. Bovendien zouden de paars geklede gemeenschapswachten ook ingezet kunnen worden als begeleiders en wachters.”

Verder wil Groen dat de ‘administratie mobiliteit en leefmilieu’ het gemeenten en scholen nog gemakkelijker maakt door tegen eind 2018 een Brussels schoolstraat-draaiboek te lanceren. In Gent bestaat al zo’n draaiboek en dat zou ook voor het hoofdstedelijk Gewest als voorbeeld kunnen dienen.

Op iets langere termijn pleit Groen ervoor om van schoolstraten de standaard te maken in alle schoolomgevingen. Uitzonderingen kunnen dan enkel nog als de veiligheid en de gezondheid van de schoolkinderen gegarandeerd kan worden en als de aanvragen voldoende gemotiveerd zijn. Het zou ook logisch zijn als schoolstraten in de wegcode opgenomen worden met een algemene definitie,

30 AUG 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement