realisatieafbeelding9REALISATIE #9 Acties tegen gaybashing & seksisme

Heel wat Brusselaars lijden onder homofobie of seksisme (uit onderzoek blijkt trouwens dat dezelfde macho-visie op de maatschappij aan de basis ligt van beide). Zowel verbaal als fysiek geweld tegenover holebi’s, transgenders en vrouwen komen te vaak voor in onze stad. Omdat Brussel een open stad wil zijn en ook een LGBT-vriendelijk imago wil uitstralen, hebben we hier heel wat acties rond opgezet.

Zo was er recent nog de grote studie (Beyond The Box) die de oorzaken van die homofobie en dat seksisme probeerde te achterhalen. We organiseerden enkele spraakmakende bewustmakingscampagnes om de slachtoffers én de getuigen van het geweld aan te zetten klacht in te dienen (Als ik groot ben, ga je me dan ook laten uitschelden voor janet? Meld geweld!). We ondersteunden 22 Brusselse jeugdverenigingen en –huizen om met hun publiek een jaar lang rond deze thema’s te werken. En bovendien organiseren we jaarlijks meerdere cursussen voor de Brusselse politie-agenten. Zo leren we hen hoe ze de slachtoffers van homofoob en seksistisch geweld moeten opvangen én brengen we ze bij hoe ze hun pv’s zo kunnen opstellen dat ze maximaal resultaat kunnen hebben.  We lobbyen intussen bij de minister van Binnenlandse Zaken om deze opleiding in de basisvorming van elke nieuwe agent te krijgen.