door Goele De Cort © De Standaard

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris schrapte vorig jaar zijn infosessies voor vluchtelingen bij gebrek aan publiek. Het is voor de arbeidsbemiddelaars zoeken naar manieren om vluchtelingen te bereiken.

Vorig jaar zette arbeidsbemiddelaar Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, een onthaaltraject speciaal voor vluchtelingen op poten. De vluchtelingen werden uitgenodigd voor een infosessie bij Actiris, konden er een mini-cv maken en meteen ook een dossier openen en kennismaken met het aanbod.

Maar daar is Actiris intussen al mee gestopt. Want in de acht maanden dat het project liep, daagden er maar 65 geïnteresseerde vluchtelingen op. Actiris schrapte het programma, en voortaan verlopen het onthaal en de begeleiding van een vluchteling niet anders dan dat van andere werkzoekenden, antwoordde Brussels minister van Werk Didier Gosuin (Défi) op een vraag van parlementslid Bruno De Lille (Groen).

‘Het blijft een moeilijk te bereiken doelgroep’, zegt Jan Gatz, woordvoerder bij Actiris. ‘We weten niet goed waar en hoe ze te vinden. De klassieke communicatie van mails en brieven is voor hen niet zo geschikt.’

Geen aparte interne werking

Er is binnen Actiris nu geen aparte interne werking meer voor vluchtelingen. En er worden ook geen extra budgetten voorzien om hen te bereiken en aan werk te helpen. Dat is ook maar normaal, zegt Gosuin. ‘Onze arbeidsmarkt is anders dan de Vlaamse. Ik zit met 95.000 werkzoekenden. De groep vluchtelingen is klein vergeleken daarbij. Ik kan aan de Brusselaars niet uitleggen dat we voor hen extra geld zouden uittrekken. We doen wel degelijk een inspanning, maar voor iedereen.’

Zijn er campagnes om werkgevers aan te moedigen vluchtelingen aan te werven? ‘Nog eens, ik moedig bedrijven aan om aan te werven, punt. Of dat nu een vluchteling is of een andere Brusselaar.’ De uitstroomcijfers zijn voor Gosuin hoopgevend: van de vluchtelingen die de voorbije twee jaar ingeschreven stonden bij Actiris, werkte een derde minstens een maand.

De Lille vindt dat Brussel ‘de vluchtelingen aan hun lot overlaat. Brussel is er als gewest zelf ook bij gebaat om hen te helpen zich snel te integreren en dat verloopt het makkelijkst via werk.’

Actiris benadrukt dat het wel betrokken is bij projecten die zich naar vluchtelingen richten. Zo geeft het informatiesessies bij de onthaalbureaus, en is het partner bij mentorprojecten en programma’s voor hoogopgeleide vluchtelingen. Anderstaligen kunnen ook gebruikmaken van cheques om talen te leren.

VDAB

De ervaring van Actiris toont aan dat het voor de diensten die mensen aan een job moeten helpen, nog zoeken is naar de juiste manier om vluchtelingen te bereiken. Ook voor de VDAB is het niet altijd evident.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170512_02879137