door © demorgen.be / Belga

Het advies van de gewestelijke overlegcommissie over de megagevangenis in Haren is uitgesteld tot volgende week. Onenigheid binnen het schepencollege van de stad Brussel ligt aan de basis van het uitstel. Maandag komt er een buitengewone zitting van het college. Dinsdag moet dan het advies van de overlegcommissie volgen. Minister-president Vervoort (PS) vergelijkt het project ondertussen met een tanker die moeilijk te keren is.

(…)

De overlegcommissie brengt zijn advies uit als een JA, een JA, MAAR of een NEE. Afhankelijk van de voorwaarden bij de MAAR helt het advies meer over naar een JA of een NEE. De gewestministers zijn niet verplicht het advies te volgen, maar als ze dat niet doen, lopen ze achteraf een grotere kans op een vernietiging bij de Raad van State.

Niet op dezelfde lijn
Normaal stemmen de drie leden van de stad Brussel in dezelfde richting, die vooraf werd bepaald in het schepencollege. Maar omdat die niet op dezelfde lijn zit, volgt maandag een extra zitting. De drie MR-schepenen van de stad, en in het bijzonder Alain Courtois, spraken zich eerder al in scherpe bewoordingen uit tegen de gevangenis, hoewel MR federaal in de meerderheid zit en de gevangenis er zou komen op initiatief van de Regie der Gebouwen en het ministerie van Justitie. Omdat Haren een deelgemeente is van Brussel, maken de toekomstige buurtbewoners van de gevangenis deel uit van het electoraat van de politici van de stad. Na de Decathlon in Evere en de nieuwe NAVO-site zouden ze op korte termijn een derde mega-project zien verrijzen in een groene zone.

Mobiliteitsprobleem
In de commissie territoriale ontwikkeling van het Brussels parlement nam de oppositie deze morgen minister-president Vervoort onder vuur met de gekende kritiek op de mobiliteit rond en de omvang van het project. Groen-parlementslid Bruno De Lille schoof de renovatie van de huidige gevangenissen en het gebruik van de NAVO-site naar voor als alternatieven voor de Keelbeek-site. Maar dat laatste sloot Rudi Vervoort onmiddellijk uit: “De veiligheidsrisico’s die een gevangenis tegenover de NAVO meebrengen zouden een diplomatieke druk veroorzaken die het niveau van de Brusselse regering ver overstijgt”, zei hij.

De minister-president beschreef hoe er in 2008 over verschillende regeringen heen een consensus was ontstaan rond het project van de megagevangenis. De kritiek vanuit de rechterlijke macht moet volgens Vervoort binnen de FOD Justitie worden besproken en het mobiliteitsvraagstuk zal voor een groot deel afhankelijk zijn van wat Vlaanderen met het verkeersknooppunt aan de Woluwelaan doet.

Het hele artikel lees je hier: http://www.demorgen.be/binnenland/advies-over-megagevangenis-haren-uitgesteld-tanker-die-moeilijk-te-keren-is-a2347240/