Arbeiders die afwezig zijn wegens ziekte, kregen tot voor kort de eerste dag van hun ziekteverlof geen loon uitbetaald. Dit heet de Carensdag.

Wij hebben in het sectoraal akkoord 2011-2012, op algemene vraag van de drie vakbonden, onder meer deze Carensdag afgeschaft voor het kleine deel van de ambtenaren voor wie deze Carensdag nog gold.

Jusqu’il y a peu, les travailleurs absents pour des raisons de maladie ne percevaient pas de rémunération le premier jour de leur congé maladie. Cela s’appelle le Jour de carence. A la demande générale des trois syndicats, nous avons notamment supprimé, dans l’accord sectoriel 2011-2012, ce Jour de carence qui s’appliquait encore à une petite partie des agents.