Persmededeling ECOLO – Groen

De beslissing van de federale regering om de inschakelingsuitkering fors terug te schroeven, heeft in Brussel een extra grote impact door het grote aantal jonge en kwetsbare werklozen dat er woont. Waar dankzij Groen en Ecolo zaterdag aan het licht gebracht werd dat de volgende jaren over heel het land gemiddeld 14.000 werkzoekenden hun inschakelingsuitkering zouden verliezen, tonen berekeningen van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) aan dat dit in de hoofdstad op 1 januari 2015 al het geval zou kunnen zijn voor maar liefst 5315 jonge Brusselaars.

De vorige federale regering heeft op initiatief van toenmalig minister De Coninck (sp.a) de inschakelingsvergoeding die een werkzoekende krijgt na zijn wachttijd beperkt tot 36 maanden. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2015 mogelijk 5.315 Brusselse werkzoekenden geen uitkering meer zullen krijgen. Wellicht ligt het aantal iets lager omdat sommigen in hun inschakelingstijd een periode hebben gewerkt of een vorming hebben gevolgd, wat hun termijn wat verlengd.

Bruno De Lille (Groen), fractieleider in het Brussels Parlement: “In Brussel heerst er echter een structurele werkloosheid die vooral onder de jongeren en kwetsbare groepen zeer hoog is. Een derde en in sommige wijken zelfs de helft van onze Brusselse jongeren vindt geen job. Ik vrees dan ook dat een zeer groot deel van de 5315 Brusselaars vanaf 1 januari bij het OCMW van zijn gemeente zal moeten aankloppen. De federale overheid stuurt de rekening dus door naar de OCMW’s die daar vandaag echter niet de middelen voor hebben. Bovendien is dit niet de goede methode om de Brusselaars aan het werk te krijgen: een OCMW heeft wel een activeringsrol maar heeft niet de expertise van Actiris.”

Bekijken we de tabellen van de VSGB dan zien we dat het OCMW van de Stad Brussel het aantal leefloners in een klap met 899 zou kunnen zien stijgen, dat van Molenbeek zou er 749 leefloners kunnen bij krijgen, Schaarbeek 772 en Anderlecht 635. Zelfs al komt maar de helft van deze mensen hulp vragen, dan nog gaat het over dramatische cijfers. Zonder extra middelen vanuit de federale overheid kunnen de lokale OCMW’s dit niet aan. De federale overheid verschuift opnieuw de rekening naar het lokale niveau, want het zijn de gemeenten die voor een deel de kost van het leefloon betalen.

Bovendien heeft Kris Peeters (CD&V), de nieuwe federale minister voor werk, nog meer slecht nieuws. In de plannen van de nieuwe regering wordt de inschakelingsvergoeding namelijk beperkt tot de leeftijd van 25 jaar (nu nog tot de leeftijd van 33 jaar). En wie laaggeschoold is en jonger dan 21 jaar zal er geen beroep meer kunnen op doen.

“Deze federale regering bestrijdt niet de werkloosheid maar wel de werklozen. Wie de situatie van de Brusselse economie ook maar een beetje kent, weet dat we hiermee geen mensen aan het werk zetten maar ze alleen nog maar dieper in de miserie duwen. Ecolo en Groen vragen dan ook dat deze maatregel teruggedraaid wordt. Bovendien moeten de OCMW’s tot dan extra ondersteuning krijgen”, zegt Zoé Genot, fractieleidster voor Ecolo.

Contact:

Bruno De Lille, Fractieleider Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Zoé Genot, Fractieleidster Ecolo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest