Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen) onderzoekt de mogelijkheid om een label voor discotheken in te voeren. Dat label ‘Dancing voor iedereen’ zou aangeven dat ook allochtone jongeren welkom zijn.

De staatssecretaris onderzoekt samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding de mogelijkheid om een label voor dancings in te voeren. Een discotheek die niet discrimineert aan de deur, wordt dan beloond met een erkenning als ‘Dancing pour tous’, ‘Dancing voor iedereen’.

Voor het volledig artikel: Brusselnieuws.beLe Secrétaire d’Etat pour l’Egalité des Chances, Bruno De Lille (Groen), étudie la possibilité d’introduire un label pour les discothèques. Ce label ‘Dancing pour tous’ indiquerait que les jeunes allochtones sont également bienvenus.