door BVR © BRUZZ

Parlementsleden en andere mandatarissen mogen maximum tien procent van hun loon afdragen aan de partij. Dat stelt Els Ampe (Open VLD) voor in het Brussels parlement. “Volksvertegenwoordigers moeten terug bezig zijn met het volk in plaats van met hun partij”, zegt ze aan BRUZZ.

Heel wat partijen, waaronder N-VA, SP.A, Ecolo, Groen en PVDA werken met partijafdrachten. Parlementsleden en andere mandatarissen staan daarbij een deel van hun loon af aan de partij. Bij Groen gaat dat tot 25 procent van het brutoloon, bij de PVDA is dat zelfs ruim de helft.

“Ik wil daar komaf mee maken”, zegt Brussels parlementslid Els Ampe (Open VLD). In de parlementaire werkgroep Goed Bestuur heeft ze daartoe een amendement ingediend dat inhoudt dat maximaal tien procent van de inkomsten van een parlementslid of mandataris aan de partij mag worden gestort.

‘Afdracht is eigenlijk terugbetaling’
“Nu stemmen mensen van dezelfde partijen bijna altijd hetzelfde”, zegt ze aan BRUZZ. “Dat is niet logisch of democratisch, je kunt op den duur evengoed voor elke partij één vertegenwoordiger in het parlement zetten. De afdrachten zijn een deel van dat probleem. Door de afdracht kan de volksvertegenwoordiger niet meer vrij en onafhankelijk de belangen van het volk behartigen. Daarom wil ik die beperken tot tien procent.”

Dat een afdracht eerder de partij dan de schenker afhankelijk maakt, klopt niet volgens Ampe. “Het gaat eigenlijk om een terugbetaling”, zegt ze. “Want die partijen bekostigen vaak de verkiezingscampagne van de betrokkenen, of geven een auto, een pc, een medewerker. Het is de partij die beslist wie wat terugkrijgt, en daardoor behoudt de partij de macht.”

Taboe
Dat dit voorstel vooral kleinere partijen met kleinere dotaties treft, ontkent Ampe. “Ik zou die rekeningen wel nog eens naast elkaar willen leggen”, zegt ze.

Dat ook zonder deze financiering de partij machtig blijft – want bepalend voor wie welke plaats krijgt – erkent ze dan weer wel. “Maar het is het begin van een debat over de particratie, waar nu een taboe op rust”, aldus Ampe.

De ideale situatie bestaat er volgens haar in dat volksvertegenwoordigers zich groeperen in losse, filosofische strekkingen, waarin ze de vrijheid behouden om te stemmen zoals ze willen. “En niet zoals nu, waarbij men op het partijhoofdkwartier dicteert hoe te moeten stemmen.”

‘Niet liberaal’
Medestanders heeft Ampe nog niet echt, al zei ze in het parlement op 20 juli blij te zijn ‘dat Défi, Ecolo en Groen het thema van de maximumafdracht ter spraken willen brengen.’

Die laatste partij is hier alvast niet van op de hoogte. “Het is helemaal niet zo dat Groen dit ter sprake wil brengen”, zegt Bruno De Lille van Groen. “Als mevrouw Ampe hierover een discussie wil, kan dat best, maar voor mij doet een parlementslid met z’n geld wat hij wil. Een werkgever, het parlement in dit geval, die een werknemer zegt hoe hij z’n loon moet spenderen, ik vind dat niet erg liberaal.”

“Waar”, reageert Ampe, “en mocht die partij niet instaan voor zijn herverkiezing, zou er inderdaad geen probleem zijn.”

In elk geval wordt het amendement in september verder besproken in de commissie Goed Bestuur. Het betekent geenszins een blokkering van de andere voorstellen van de commissie, zegt Ampe. “In de tekst over goed bestuur staan een heleboel andere voorstellen waar ook wij honderd procent achter staan, en waar wij op gaan stemmen”, besluit ze.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/ampe-wil-partijafdrachten-beperken-tot-10-procent