Persbericht Groen

De uitspraken van Rudi Vervoort in een interview in De Morgen van dit weekend zijn een minister-president onwaardig”, reageert Bruno De Lille, fractievoorzitter voor Groen in het Brussels parlement. “In plaats van te verbinden, polariseert hij. In plaats van een toekomstvisie op poten te zetten, vervalt hij in platte politieke spelletjes. Daar heeft de Brusselaar lak aan.”

Groen hekelt de afwezigheid van de minister-president tijdens de crisisperiode van terreurdreiging. Hij was onzichtbaar op het moment dat de Brusselaars een echte staatsman aan het hoofd van het Gewest nodig hadden. En opnieuw, nu de Brusselaars over de taalgrenzen heen, oplossingen en leiderschap verwachten, slaagt de minister-president er niet in om boven de mêlee te staan en bruggen te bouwen.

Annemie Maes, Brussels parlementslid: “Ook Groen heeft voorgesteld om voor één gewestelijke politiezone te gaan waar zowel een efficiënt overkoepelend als een verbeterd nabijheidsbeleid kan gevoerd worden. En dat hebben we gedaan in het belang van alle Brusselaars.

De groene partij is dan ook diep teleurgesteld in de houding van Vervoort.

Groen fractieleider Bruno De Lille: “Als Brusselpartij doet Groen consequent voorstellen om het Brusselse gewest beter te laten functioneren. Die constructieve Brusselreflex wordt nu in een communautaire hoek gezet, louter uit machtspolitieke overwegingen. Dat is bedroevend en in het nadeel van onze Brusselaars. Stop met deze lage spelletjes die het Gewest verlammen, mensen zijn dit terecht beu.

Groen wil een minister-president die een visie op Brussel toont, een die bereid is een analyse te maken van de werking van het gewest en die bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. Groen verwacht een minister-president die alle Brusselaars met elkaar verbindt, welke taal ze ook spreken.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement