door © Belga / Ik ga bouwen & renoveren

Het Brussels Parlement heeft zich vrijdag zonder tegenstem achter de ordonnantie geschaard die moet zorgen voor een betere coördinatie bij bouwwerven op de openbare weg en voor een vergoeding voor de handelaars die daar hinder van ondervinden. De tekst van de regering kreeg de steun van de meerderheid, de groenen en Vlaams Belang. MR en N-VA onthielden zich.

De ordonnantie wil de hinder terugdringen van korte werven met lage impact, een goede omkadering en controle voorzien van de werfinrichting, het anticiperen en coördineren van werken voor nutsvoorzieningen om te vermijden dat de wegen opnieuw opengelegd moeten worden, en de veiligheid, doorstroming en toegankelijkheid voor de gebruikers verbeteren.

Daarnaast wordt een systeem van vergoedingen ingevoerd voor handelaren die door uitzonderlijke werven hinder ondervinden omdat ze moeilijk bereikbaar zijn voor hun klanten. In tegenstelling tot in het federale systeem is het niet meer nodig dat de handelaar zijn zaak sluit om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Werfinformatie in real time

De ordonnantie wil dat bij werven meer op de lange termijn gedacht wordt en beter geanticipeerd. Dit kan door hypercoördinatie naar het voorbeeld van de werf van de Hallepoorttunnel. Daar worden omliggende kleine werven afgestemd op de grote werf om een vlotte doorstroming van het verkeer te verzekeren.

Voortaan wordt ook het tijdskader waarbinnen werken mogen plaatsvinden uitgebreid. Aan de werven met een grote impact kan voortaan van 7.00 tot 22.00 uur doorlopend gewerkt worden. Zo kunnen er twee ploegen op één dag elkaar aflossen. Op de kleinere werven mag 8 uur aan een stuk doorgewerkt worden tussen 7.00 en 19.00 uur.

Via Osiris, een informaticatoepassing van het gewest, moet er in de toekomst ook werfinformatie in real time weergegeven kunnen worden.

‘Vooruitgang’

Bruno De Lille (Groen) betreurde dat de Brusselse regering bij toegankelijkheid vooral aan de autotoegankelijkheid heeft gedacht. Ook Paul Delva (CD&V) pleitte er vanuit de meerderheid voor dat bij de start van elke werf een fiets- en voetgangerstoets gebeurt. Maar De Lille vond het positief dat er dwingende regels opgelegd worden voor werven en dat de verantwoordelijken duidelijk vermeld moeten worden. Voor Groen hadden de controles en sancties voor aannemers die zich niet aan de regels houden strenger gemogen, “maar we beschouwen dit voorstel als een vooruitgang en dus gaan we het steunen”, kondigde de fractieleider tijdens het plenaire debat aan.

Cieltje Van Achter vond het positief dat er een consensus in het parlement is dat er nood is aan betere coördinatie van de werven. “Het zal nu zaak zijn om te zien hoe dit op het terrein zal verlopen”, aldus de N-VA’ster, die betreurde dat er in de ordonnantie systematisch verwezen werd naar de uitvoeringsbesluiten die de regering later nog moet nemen. Die kritiek werd ook gedeeld door MR. Voor Van Achter blijft het ook onduidelijk of het versnipperd beleid in de verschillende gemeenten wordt aangepakt.

Het hele artikel lees je hier: http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/betere-coordinatie-van-brusselse-bouwwerven-en-vergoeding-voor-handelaars-bij-hinder/article-normal-984587.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_bouwen&utm_source=Twitter#link_time=1522419717