door LV © brusselnieuws.be

Na Groen stellen ook Open VLD en SP.A voor om de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om te dopen tot Nederlandse of Nederlandstalige Gemeenschapscommissie (NGC). Dat doen ze naar aanleiding van de ‘Week van het Nederlands’. “De vlag dekt niet langer de lading”.

In hun discussienota stellen de Brusselse volksvertegenwoordigers René Coppens en Stefan Cornelis (Open VLD) samen met Elke Roex en Jef Van Damme (SP.A) voor om de naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om te vormen tot ‘Nederlandse’ of ‘Nederlandstalige Gemeenschapscommissie’ (NGC). “De nota is bedoeld om in de schoot van de Raad en op het publieke forum een inhoudelijk debat op gang te brengen”, klinkt het.

‘Geen hip ideetje’
De initiatiefnemers vonden hun inspiratie voor de discussienota in het VGC-bestuursakkoord en de invoering van het vernieuwde N-logo.

“De nieuwe naam is heus geen hip ideetje om grafici aan het werk te zetten”, zeggen de initiatiefnemers. “Het is een beleidskeuze die in het verlengde ligt van de Brusselnorm, waarmee de Vlaamse Gemeenschap 1/3 van de Brusselaars wil bereiken. We willen met ons voorstel immers duidelijk maken dat onze Gemeenschapscommissie de spreekbuis en dienstverlener is van élke Nederlandstalige en van iedere Brusselaar die gebruikmaakt van de Nederlandstalige voorzieningen.”

Dat doelpubliek omvat naast het klassieke Vlaamse/Nederlandstalige publiek ook “kinderen uit taalgemengde gezinnen en de anderstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen, de nieuwkomers (ook de vluchtelingen) die een Nederlandstalig inburgeringstraject volgen, de ouderen die we bereiken met de dienstencentra en de Brusselse jeugd die we via onze sport- en jeugdwerking aanspreken.”

(…)

Enkele maanden geleden lanceerde Groen-parlementslid Bruno De Lille al eens het voorstel om de naam van de VGC te veranderen.

Het hele artikel lees je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/blauw-en-rood-doop-vgc-om-tot-ngc