door Emmanuel Vanbrussel © De Tijd

Het Brusselse parlementslid van Groen moet op zoek naar een andere bank, nadat zijn huisbank BNP Paribas Fortis de relatie eenzijdig heeft stopgezet. Waarom precies is niet duidelijk.

De Lille kreeg vrijdag een aangetekende standaardbrief in de bus waarin de bank laten weten dat ze de bankrelatie eenzijdig beëindigt. ‘Ik was er even niet goed van’, schrijft het Brussels parlementslid in een blogpost, die hij verspreidde via Facebook en Twitter. ‘Niet omdat ik zo gehecht ben aan de bank, maar veranderen van bank levert me een hele hoop rompslomp op.’

Schort er iets met zijn identiteitspapieren, zijn aanmaningen niet aangekomen, of is er een ander administratief probleem? Naar het waarom van de beslissing heeft De Lille het raden. ‘Een makkelijke klant die geld opbrengt’, omschrijft hij zichzelf. ‘Welke bank stoot zulke klanten af?’

Volgens hem wordt het (mooie) loon van zijn man en hijzelf op de rekening gestort, worden de kredietaflossingen keurig betaald en heeft het koppel enkele verzekeringen lopen waar de bank elk jaar meer dan 1.000 euro aan overhoudt.

De bank zelf houdt zich op de vlakte. ‘We geven geen commentaar over individuele klantenrelaties’, zegt een woordvoerder van BNP Paribas Fortis.

Bankvoorwaarden

De algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis leren dat zowel de klant als de bank op elk ogenblik een einde kan stellen aan de overeenkomst, ‘zonder daarvoor enige reden te moeten meedelen’. De opzegtermijn bedraagt twee maanden als het gaat om een zichtrekening of spaarboekje, zo staat er nog in artikel 14.

Het is vooral het ontbreken van een verweerprocedure waar De Lille zich aan stoort. ‘Ik betwist niet dat de bank het recht heeft een rekening eenzijdig af te sluiten. Maar dan wil ik wel haar motivatie en de precieze redenen weten. Nu krijg ik het gevoel dat ik me niet kan verdedigen.’ Hij gaat daarom klacht indienen bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële geschillen.

De vzw van het Naamse orkest Terra Nova maakte eind februari een gelijkaardige afsluiting van de rekeningen mee. Het bleek om een administratieve vergissing te gaan, waardoor de bank onterecht de indruk had gekregen dat de vzw haar jaarrekeningen niet correct indiende. BNP Paribas Fortis zette de fout recht en bood Terra Nova zijn excuses aan.

Anoniem

De Lille klaagt ook de onpersoonlijke communicatie aan. ‘Het equivalent van een sms’je dat een tiener naar een andere tiener stuurt om te zeggen dat het over is. Van een bank verwacht ik toch iets anders.’

De brief vermeldt geen contactpersoon, maar is ondertekend door Head of Central Entity. ‘Mijn man dacht dat het om een geval van phishing (een vorm van cybercriminaliteit waarbij criminelen zich voorstellen als vertegenwoordigers van een bepaalde organisatie, red.) ging en dat de brief van bedriegers kwam die ons geld wilden overpompen. Maar de brief bleek echt te zijn’, zegt De Lille.

Het vermelde telefoonnummer leidt naar een callcenter van het hoofdkantoor. Die anonimiteit is waarschijnlijk ingebouwd om te vermijden dat gedumpte klanten een bankier persoonlijk gaan viseren.

Een telefoontje naar die dienst bracht geen opheldering. Tot verbijstering van De Lille wisten ze ook in zijn eigen bankkantoor niet waarom hij niet meer welkom was.

‘Politically Exposed Person’

De Lille staat bij BNP Paribas Fortis vermoedelijk als ‘politically exposed person’ (PEP) geregistreerd, zoals elk parlementslid. Zulke hooggeplaatsten worden vanwege hun functie strenger in de gaten gehouden door de banken en de financiële autoriteiten.

De brief komt er op het einde van een screening bij de bank. De agentschappen van BNP Paribas Fortis kregen twee jaar geleden de opdracht om tegen april 2017 de transacties van meer dan 250.000 klanten – bedrijven en particulieren – tegen het licht te houden.

Dat moest uitwijzen of ze geen onwettige of onethische activiteiten uitvoeren, zoals witwaspraktijken of terreurfinanciering. ‘Ik zou niet weten welke verdachte transacties ik gedaan heb. Behalve de overschrijving van mijn lidgeld voor Groen misschien’, grapt De Lille. ‘Het gaat om een heel gewone rekening voor de maandelijks terugkerende courante transacties. Maar als de bank toch verdachte transacties vastgesteld heeft, dan wil ik wel dat ze mij daarvan verwittigt.’

Op basis van de honderden reacties vermoedt De Lille dat hij niet de enige is met dit probleem. Of het ooit nog goed komt tussen de Brusselse politicus en BNP Paribas Fortis valt te betwijfelen. ‘Ik heb al een andere bank die me met veel plezier ontvangen heeft, dus ik wil zelfs niet meer blijven.’