door VLW – Wevelgem © Het Nieuwsblad

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

In de jongste uitgave van de De Gruyter-wedstrijd werd de vijftienjarige Bruno De Lille uit Wevelgem laureaat in de kategorie 15 tot 18 jaar. In die oudste leeftijdskategorie haalde hij het nipt voor Reinhard Laga uit Gullegem die vorig jaar ook al tweede werd in de Hippoliet Van Peene-voordrachtwedstrijd. Reinhard rijfde wel de prijs voor de beste uitspraak binnen. Lerares van beiden is Dominique Gal.

Bruno De Lille studeert aan het Sint-Pauluskollege in Wevelgem. Hij heeft er daar bovenop vier jaar diktie en vijf jaar voordracht op zitten. “Van thuis uit werd ik gestimuleerd diktie te volgen. Voordracht beviel me best zodat ik niet opzag tegen de verplaatsingen naar Lauwe en Heule. De heer Desramault en Dominique Gal leerden me graag voor het publiek staan en drongen er op aan om aan wedstrijden deel te nemen om zelfvertrouwen te kweken.”

Vorig jaar was Bruno al blij met een vierde prijs in de Hippoliet van Peene-wedstrijd in Gent. De eerste prijs nu in het De Gruyter-tornooi, de herinnering aan het evenement en het boekenpakket maken hem nu nog gelukkiger.

“Als werkstuk koos ik ‘Kunstmatige inseminatie’, een prozastukje van Wim Sonneveld. Het is nogal komisch en dat ligt me. Dit jaar kies ik bewust voor luchtiger teksten.”

Op 8 maart zet Bruno De Lille in de wedstrijd van VAN (Vereniging voor Algemeen Nederlands) zijn beste beentje voor. Broer Bertrand en zus Sofie oefenen ondertussen naarstig om Bruno’s evenknie te worden.

28-02-1989