door VLW © Het Nieuwsblad

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Wevelgem

Bruno De Lille prezenteert donderdag 15 september zijn eerste kabaret-programma “Enkele reis, halve prijs, naar Cuba!” in het kultureel centrum Guldenberg in Wevelgem. “Eigenlijk is dit wat ik altijd al wilde doen. Eigen teksten met inhoud brengen naar een publiek. Dat het geen sinecure wordt in Vlaanderen, waar niet echt een kabaret-traditie bestaat, staat buiten kijf. Maar het is nu eenmaal mijn toekomst en ik heb er alle vertrouwen in dat het lukt”, stelt Bruno De Lille.

Bruno De Lille is pas 21 jaar en woont in Wevelgem. Na zijn secundaire studies volgde hij twee jaar de lessen toneel aan het Koninklijk conservatorium in Brussel. Kabaret werd er, tot zijn grote spijt, slechts met mondjesmaat gedoceerd. Gefascineerd door kabaret schreef hij een eigen programma over een jongeman op zoek naar vrijheid. Dit programma werd zijn eksamen waarmee hij glansrijk scoorde bij zijn docenten.

Een jongeman, Dominiek Kloptrop, verlangt naar dé vrijheid. Zijn omgeving (de ouders, zijn vrouw en kinderen) weerhouden hem echter. De echte vrijheid ligt voor Dominiek in Cuba waar men volgens hem nog vasthoudt aan idealen. Uiteindelijk verliest hij zijn job, lukt het niet meer zo goed in zijn relatie en reist Dominiek dan toch naar Cuba.

De Lille: “De idee achter het verhaal is eigenlijk dat je de vrijheid niet krijgt maar neemt, dat je daar zelf voor kiest. Uiteraard zijn de teksten deels autobiografisch en zijn ze geschreven vanuit een zekere frustratie om aan kabaret te kunnen doen en daarbij telkens weer obstakels te moeten overwinnen. Het schrijven zelf ging vrij vlot.”

“Ideeën pende ik vaak op de keerzijde van treinbiljetten neer. Thuis verplichtte ik mezelf om dagelijks achter de computer te gaan zitten en te schrijven of te schrappen. Dat laatste is vaak het moeilijkst. Toch ben ik blij dat het lukte. De reakties van de leraars waren lovend en hoopgevend. Ik repeteerde het stuk voldoende en nu is de tijd rijp om het voor publiek te wagen, me voor de leeuwen te gooien”.

Het is en blijft Bruno De Lilles bedoeling om van kabaret zijn beroep te maken. Dat dit niet van een leien dakje zal lopen in een land waar niet echt een kabaret-traditie bestaat, is voor hem geen hinderpaal, maar eerder een uitdaging. “Een programma moet hoe dan ook een boodschap hebben en geëngageerd zijn. Het hoeft er ook niet koffiedik op te liggen. Een zekere fijnzinnigheid moet zodat mensen het stuk op verschillende niveaus kunnen bekijken en beleven”, vindt Bruno.

De Lille staat in “Enkele reis, halve prijs, naar Cuba” helemaal alleen op scène en wordt ook niet muzikaal begeleid. Twee liedjes zingt hij a-capella, maar op termijn kan er wel een muzikant bij komen en wellicht ook een regisseur. “Voorlopig wil ik het alleen doen. Mijn eigen boontjes doppen. Wanneer het fout gaat, moet ik de schuld nergens anders zoeken. Wanneer het goed loopt, kan ik de pluimen ook op mijn hoed steken”” lacht Bruno De Lille.

Kabaret “Enkele reis, halve prijs, naar Cuba!” door Bruno De Lille op donderdag 15 september om 20 uur in KC Guldenberg, Acaciastraat in Wevelgem. Toegang 100 frank. Inlichtingen 056-40.12.40

14-09-1994