Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo reageren verheugd op de goedkeuring van hun voorstel rond totale decumul in Brussel. Het voorstel van Ecolo-Groen-Défi-PS-Sp.a dat deze ochtend werd goedgekeurd stelt voor een totale onverenigbaarheid in te voeren tussen de functie van burgemeester of schepen en de functie van parlementslid. Het voorstel werd gesteund door de partijen van alle mede-ondertekenaars. De parlementsleden van de CDH onthielden zich en MR en Open VLD stemden tegen.

Helaas willen de parlementsleden van Open VLD, CD&V en NVA de bestaande beschermingsmiddelen voor de Nederlandstaligen in Brussel misbruiken om de totale decumul te blokkeren. Nochtans zeggen zowel Groen als Sp.a dat er geen enkel risico bestaat voor de vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen in Brussel. Integendeel, er zullen net méér Nederlandstalige verkozenen zijn in het Brussels gewest dankzij deze regel.

Fractievoorzitter van Groen Bruno De Lille: “Het misbruik dat gemaakt wordt van de bestaande beschermingsmechanismen voor de gemeenschappen in Brussel om toch maar te kunnen blijven cumuleren is stuitend. Wij hopen alvast dat de meningen zullen evolueren tussen vandaag en de stemming in de plenaire.”

“Een grote meerderheid van de parlementsleden steunt vandaag een integrale decumul. Dit nu niet invoeren zou een ramp zijn voor het vertrouwen van de kiezer! Wij blijven voluit voor ons voorstel gaan en zullen er alles aan doen om dit goedgekeurd te krijgen.”,concludeert Zoe Genot, fractievoorzitter van Ecolo.

13 MAA 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoe Genot
Fractievoorzitster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement