door GR © BRUZZ

De Brusselse ministerraad heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Het keurde een ordonnantie goed van Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin (Défi) die praktijktesten en bijhorende ‘mystery calls’ mogelijk moeten maken. Ook Groen, dat al jaren strijdt voor deze maatregelen, toont zich tevreden met de beslissing.

Begin december kondigde Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin aan dat er praktijktesten zouden komen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hij diende toen een ordonnantie in die wel nog geratificeerd moest worden door de Raad van State.

Proces-verbaal bij herhaaldelijke discriminatie

Dat is ondertussen gebeurd en met de goedkeuring door de ministerraad vandaag, lijkt niets de invoering van de praktijktesten nog in de weg te staan. Aan de hand van ‘mystery calls’ zal er gekeken worden of er bij het aanwerven van nieuw personeel sprake is van discriminatie, een vaak voorkomend fenomeen.

“Wanneer we een vermoeden hebben dat een bepaald bedrijf discrimineert, zullen we twee cv’s insturen op openstaande vacatures”, laat het kabinet van minister Gosuin weten. “Eén met een naam die buitenlands klinkt, één met een typisch Belgische naam. Indien herhaaldelijk blijkt dat het bedrijf discrimineert op basis van de naam, kan er een pv opgesteld worden.”

‘Brussel is pionier’

De linkse partijen in Brussel strijden al jaren voor de invoering van de praktijktesten en tonen zich dan ook erg tevreden met deze beslissing. Bruno De Lille (Groen) is trots op Brussel en maakt in een persbericht de vergelijking met Vlaanderen en Wallonië.

“Noch in Vlaanderen, Wallonië of op federaal vlak staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie”, klinkt het bij De Lille. “Brussel is een pionier en we hopen dat beide landsdelen ons voorbeeld volgen.”

Toch hoopt de partij vooral dat dit slechts het begin is. “Deze inspectie werkt reactief, wat wil zeggen dat er pas iets wordt ondernomen na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen.”

‘Overwinning voor de slachtoffers’

Ook het Minderhedenforum reageert uitermate positief. “Dit is een overwinning voor de vele slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt.”, aldus directeur Landry Mawungu.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/brussel-keurt-praktijktesten-tegen-arbeidsdiscriminatie-officieel-goed