door © Vijfhoek

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Hoe kan een schepen concreet gestalte geven aan zijn bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking? Al te gemakkelijk zou hij er zich kunnen van af maken door in de 11.11.11-tijd aanwezig te zijn op een solidariteitsmaaltijd en door af en toe een inzamelactie te organiseren. Veel meer lijkt er niet in te zitten. Tientallen N.G.O.’s zijn immers, elk met een eigen accent, bezig op het terrein. En ontwikkelingssamenwerking is ook een federale en Vlaamse bevoegdheid.

De Brusselse schepen, Bruno De Lille, redeneert echter anders. Op voorstel en idee van staatssecretaris Boutmans onderzocht hij hoe de stad Brussel een actieve politiek kon voeren. Het uitgangspunt van deze zoektocht was dat een gemeentebestuur als geen ander ervaring heeft op het vlak van administratie. Een modale burger krijgt een punthoofd van de hoeveelheid formulieren die hij moet verwerken bij pakweg een geboorte, huwelijk of overlijden, maar niemand kan ontkennen dat het bevolkingsregister een handig instrument is. 

Er werd beslist om een samenwerking aan te gaan met de stad Kinshasa. De situatie op het vlak van gemeenteadministratie is er op dit moment redelijk desastreus. Strooptochten en brandstichtingen van de rebellen zorgden ervoor dat complete archieven in vlammen opgingen en waar dat niet het geval was moet men constateren dat er van enige systematiek bij administratieve handelingen nauwelijks sprake was. Een en ander kon een delegatie van de stad Brussel vaststellen bij een inleefreis eind mei. De administratie van de deelgemeenten Masina moet het bijvoorbeeld met één mechanische typemachine doen. 

Drie actiepunten werden vooropgesteld: sensibiliseren van de bevolking over de noodzaak om zich te laten registreren, een praktische opleiding van gemeentefunctionarissen en van een team van vormingswerkers, het aanleggen van een centraal archief. Op die manier hoopt men een werk op lange termijn in gang te zetten. Het enthousiasme aan Brusselse zijde is groot, ook bij schepen J.B. Decrée, bevoegd voor burgerlijke stand en bevolking, die zijn medewerking aan het project verleent. Aan Kinshasa zijde is het zo mogelijk nog hoe groter. We wensen de Kinois alvast veel plezier bij het aanschuiven aan de loketten.

Juli 2002