door © Vijfhoek

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De gemeenteraad van Brussel-Stad heeft op 13 mei 2002 de intentieverklaring aangenomen om in het Vlaams decreet van 13 juli 2001 inzake het stimuleren van een “Geïntegreerd en kwalitatief lokaal cultuurbeleid” te stappen. De beslissing werd genomen door de meerderheid + VLD en Spirit tegen oppositie (PRL – FDF) na een verplicht folkloristisch nummertje van FDF-raadslid Maingain die de beslissing probeerde tegen te houden door de toekomstige cultuurbeleidscoördinator af te schilderen als l’oeil de Moscou van de Vlaamse Gemeenschap die de stad op de vingers zou kijken (en erger). Schepen De Lille (Agalev) weerlegde dit rustig en stelde dat het college in dit decreet een belangrijke meerwaarde ziet: “het betekent dat een topdown benadering verlaten wordt en een onderhandeld cultuurbeleid gestalte kan krijgen. Op basis van inspraak en participatie wordt gewerkt aan een plan waarin strategische en operationele doelstellingen worden opgenomen die meetbaar zijn en ertoe moeten leiden dat de inspanningen van de verschillende actoren beter op elkaar worden afgestemd. Dit decreet beperkt onze autonomie niet, integendeel dit decreet zal ons toelaten ook in Nederlandstalige culturele materies daadwerkelijk een rol te spelen”, alsdus nog schepen De Lille.

Juni 2002