Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Na de aanvankelijke weigering van minister Gosuin om praktijktesten in Brussel in te voeren, organiseerde het Brusselse Parlement onder impuls van Groen en Ecolo hoorzittingen over dit thema. Daardoor kwam het debat in een stroomversnelling. Fractieleider Bruno De Lille (Groen): “We hebben wetgevende initiatieven genomen en hoorzittingen met experts georganiseerd. Daaruit bleek dat de drempels die de meerderheid zag, wel degelijk overwonnen konden worden. Dat de minister ons nu uiteindelijk volgt, is mooi en geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Dit is een grote stap voorwaarts. Nu moet de inspectiedienst ook voldoende middelen krijgen om de praktijktesten en mystery calls uit te voeren.”

Doorzetten

De groenen vragen nu dat de Brusselse regering doorzet. Fractieleiders voor Ecolo, Zoé Genot: “De inspectie werkt reactief, dat wil zeggen: na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen.”

Groen en Ecolo wijzen er tot slot op dat Brussel terecht trots mag zijn. “Noch in Vlaanderen, Wallonië of federaal staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie. Brussel is hier voortrekker en we hopen dan ook dat ons voorbeeld gevolgd zal worden.”

6 JULI 2017

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement