Brussel gaat de strijd aan met de auto. Het Gewest buigt zich over de invoering van een tolheffing voor auto’s. Uit de eerste testen blijkt dat een heffing van drie euro per dag het autoverkeer met 11 procent doet afnemen. “De stadstol is een haalbaar alternatief voor de kilometerheffing.”

Wie zich met de wagen door het centrum van Brussel probeert te begeven, begrijpt waarom de gewestregering de grote middelen wil inzetten. De Brusselse tunnels zijn een nachtmerrie voor chauffeurs. Ambtenaren en zakenlui schuiven bumper aan bumper aan, terwijl fietsers moeten vechten voor hun plaats. Brussel lijkt elke dag een beetje meer stil te staan.

In 2011 bestelde de Brusselse regering in alle stilte een studie naar de effecten van een stadstol. Londen, Oslo, Stockholm en Milaan zijn maar enkele steden die al zo’n stadstol hebben ingevoerd. Het resultaat: kortere files, minder ongevallen en beter openbaar vervoer. Een consortium met adviesbureau Rapp Trans NL, een wereldautoriteit inzake tolheffingen, ging na of een tolheffing hetzelfde effect zou hebben op de mobiliteit in het hoofdstedelijk gewest. Het Brusselse milieubureau Stratec en het Franse Carte Blanche werkten mee.

Drie scenario’s
De resultaten liggen nu op tafel. Concreet hebben de onderzoekers drie scenario’s uitgewerkt, waarbij een tolheffing van 3 euro per dag het meest efficiënt blijkt. Uit de simulatie blijkt dat het aantal gereden autokilometers met 11 procent zou afnemen. Een daling die voornamelijk wordt gerealiseerd bij pendelaars uit Vlaanderen. De andere opties – 6 euro en 12 euro – hebben een kleiner effect per gevraagde euro.

De tolheffing zou een ontlastend effect hebben op de hele Brusselse ring. De onderzoekers gaan ervan uit dat pendelaars niet noodzakelijk tot aan de rand van Brussel rijden om dan over te stappen, maar dat ze zo dicht mogelijk bij huis overstappen op het openbaar vervoer. Het absolute aantal kilometers en de CO2-uitstoot die vermeden worden, zijn zelfs groter in Vlaanderen dan in Brussel.

bron