door © VRTNWS.be

Als er aanwijzingen zijn dat bedrijven in Brussel sollicitanten discrimineren, bijvoorbeeld op basis van leeftijd of afkomst, kan de inspectie zogenoemde vanaf volgend jaar zogenoemde praktijktesten en mystery calls organiseren om de discriminatie aan te tonen. Het Brusselse parlement heeft de wet daarover goedgekeurd.

Brussel wil de strijd aanbinden met discriminatie op de werkvloer en creëert daarvoor twee instrumenten: de praktijktesten en de mystery calls. Bij praktijktesten worden twee sollicitaties naar een bedrijf gestuurd: één met een “autochtone” en één met een “allochtone” naam. Of één waarbij de kandidaat zegt dat hij 55 is, en één waarbij hij zegt dat hij 25 is. Als het bedrijf aan de allochtone of oudere kandidaat antwoordt dat de functie niet langer vacant is maar vervolgens wel contact opneemt met de autochtone of jonge kandidaat, wijst dit op discriminatie.

Bij mystery calls wordt er nagegaan of een bedrijf ingaat op discriminerende wensen van klanten. Iemand belt dan naar een bedrijf met de vraag om bijvoorbeeld géén Marokkaanse schoonmaakster of géén Afrikaanse klusjesman te sturen. Als het bedrijf daarop ingaat, is er een probleem.

Sprekende cijfers

Experts wijzen erop dat discriminatie wel degelijk een probleem is in ons land. In Brussel is die kwestie des te prangender omdat meer dan 70% van de bevolking er van buitenlandse afkomst is. Uit een studie van 2015 blijkt dat in Brussel 71% van de mensen van Belgische afkomst aan het werk is, terwijl dat bij mensen van vreemde origine maar rond de 35% ligt.

Ook leeftijd maakt een groot verschil: van de 55-plussers is bijna maar de helft zoveel aan de slag als bij de categorie 25 tot 55 jaar. De cijfers zijn één ding, aantonen dat bedrijven bewust bepaalde kandidaten weren is nog iets anders. De praktijktesten en mystery calls moeten dat wel mogelijk maken.

Goedgekeurd

De wet op de praktijktesten werd gisteren in Brussel met een ruime meerderheid goedgekeurd in het parlement. Alleen MR, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. Vanuit de oppositie stemden de Groenen vóór, zij lagen ook mee aan de basis van het initiatief.

Groen-parlementslid Bruno De Lille wijst erop dat er geen heksenjacht komt tegen bedrijven. “De gewestelijke arbeidsinspectie zal maar tot de praktijktesten kunnen overgaan als er ernstige aanwijzingen zijn van discriminatie. Bijvoorbeeld omdat iemand een klacht heeft ingediend. ” De Lille wijst er ook op dat de testen nodig zijn omdat positieve maatregelen, om bedrijven te belonen die het wel goed doen, amper resultaat hebben.

Bedrijven niet blij

De werkgevers zijn niet opgezet met het initiatief. “Wij steunen alle maatregelen om de diversiteit in Brussel te verhogen, maar deze maatregel komt bij bedrijven over als een blijk van wantrouwen”, zegt Jan De Brabanter van werkgeversorganisatie Beci. “Bedrijven hebben wel iets anders te doen dan elke sollicitatiebrief vier keer om te draaien om uit te vissen of het een echte is of een valse, en of we eventueel een inspectie riskeren.”

Bij de politieke partijen die tegen stemden, zijn verschillende argumenten te horen. De MR zegt dat de Brusselse meerderheid cavalier seul speelt, en beter had gewacht op de federale regering die een systeem wil uitwerken dat in het hele land geldt. N-VA zegt dat je discriminatie maar kunt aanpakken met een mentaliteitswijziging, niet met sancties. En volgens Vlaams Belang moet een werkgever vrij kunnen kiezen wie hij in dienst neemt, zonder dat er iemand over de schouder meekijkt.

De praktijktesten en mystery calls kunnen worden toegepast vanaf 1 januari 2018. Ze gelden voor alle duidelijkheid alleen voor alles wat in Brussel gebeurt.

Het hele artikel lees je hier: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/14/brussels-gewest-maakt-praktijktesten-mogelijk-vanaf-volgend-jaar/