Persbericht Groen – Ecolo

Naar aanleiding van het zoveelste schandaal in de Brusselse instellingen pleiten Groen en Ecolo voor een operatie schone handen. Gisteren bracht een rapport van het Rekenhof nog de wantoestanden aan het licht in het personeelsbeleid bij Citydev. “De maat is vol. Die achterkamertjespolitiek en het zelfbedieningsbeleid moeten definitief verdwijnen,” zeggen fractieleiders Bruno De Lille en Zoé Genot. Groen en Ecolo pleiten daarom voor de oprichting van een Brussels integriteitsbureau voor het Gewest én de gemeenten.

Zowel bij het Gewest als in de Gemeenten duiken de laatste tijd onfrisse dossiers op. Het personeelsbeleid bij Citydev, de aanstelling van de strategisch directeur van de grootste immospeler van België in de raad van bestuur van het overheidsbedrijf dat belast is met alle vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling van het Gewest (MSI), de onevenwichtige miljoenendeals voor het Eurostadion dat “gratis” gebouwd zou worden door privé-ondernemers, een schepen uit Sint-Joost die nauw verbonden was met een firma waaraan hij zelf vergunningen moest geven, de toewijzing van het contract van het Koninklijk circus aan Expo Brussel …

Telkens opnieuw rijzen er twijfels en dat is nefast voor het vertrouwen van de burgers in hun bestuurders. De overheid moet het goede voorbeeld geven en dat gebeurt vandaag niet in Brussel. Bovendien lijkt de Brusselse regering het ingeslagen pad verder te willen volgen aangezien ze de oprichting van nog enkele (overbodige) Instellingen van Openbaar Nut (ION) plant. De werking van deze ION’s kan door het parlement echter niet op dezelfde manier gecontroleerd worden als die van de eigen administratie.

Groen en Ecolo trekken al langer aan de alarmbel. Zo diende Annemie Maes in de vorige legislatuur al voorstellen in ivm een ethische code voor parlementsleden en schepenen. Ook de niet-transparante werking van Net Brussel is haar al jaren een doorn in het oog.

Arnaud Verstraete strijdt intussen al jaren tegen het gebrek aan transparantie en de ons-kent-ons-politiek in o.m. het Eurostadion-dossier: “De lijst van bedenkelijke tot ronduit onaanvaardbare manoeuvres blijft maar aangroeien. Het probleem is de oude ons-kent-ons politiek die bij de traditionele Brusselse socialistische en liberale partijen heerst. Ze bewijzen herhaaldelijk en openlijk niet te kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die ze kregen van de burgers.”

Omdat we vaststellen dat de huidige controlemechanismen niet volstaan, willen Groen en Ecolo dat er hardere maatregelen getroffen worden. We stellen daarom de oprichting van een integriteitsbureau voor zoals dat al in Amsterdam en Antwerpen bestaat. Zowel op eigen initiatief als op vragen van burgers en andere politici, kan dit bureau dan gewestelijke én gemeentelijke dossiers tegen het licht houden.

29 NOV 2016

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement