Persmededeling ECOLO – Groen

De meerderheid van de leden van het Uitgebreid Bureau van het Brussels Parlement (met vertegenwoordigers van alle politieke fracties) heeft geweigerd om de parlementaire werkzaamheden vroeger te beginnen zoals werd voorgesteld door Ecolo en Groen.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Er is geen enkele reden om te blijven wachten tot midden oktober. Bovendien wordt het debat over verschillende regeringsbeslissingen nu in de pers gevoerd, terwijl we eigenlijk in het parlement de ministers zelf zouden moeten kunnen ondervragen. Gelukkig heeft Brussel door de 6de staatshervorming eindelijk de bevoegheid gekregen haar eigen startdatum te bepalen. We hebben met de groene parlementsleden dan ook voorgesteld volgend jaar zeker al vanaf midden september te beginnen.”

De eerste zitting van het Brussels Parlement zal pas doorgaan op 15 oktober. Pas dan zouden de nieuwe commissies worden samengesteld waardoor het commissiewerk ten vroegste op 20 oktober kan beginnen. Een week later is het echter alweer herfstvakantie.

De vertegenwoordigers van ECOLO en Groen hebben dan ook gevraagd om de eerste plenaire zitting van het Brusselse Parlement al in september te houden. Zo kunnen de commissies vroeger samengesteld worden waardoor het commissiewerk al begin oktober op kruissnelheid zou kunnen komen. Helaas werden ze niet gevolgd door de meerderheid van de leden van het uitgebreid bureau.

Zoé Genot, fractieleidster Ecolo: “Er kan dus geen enkele commissie samengeroepen worden. Nochtans zijn er onderwerpen genoeg: we zouden bijvoorbeeld kunnen discussiëren over de afbraak van het Reyersviaduct, over het autovrij maken van Schuman of de Brusselse houding tegenover het vrijhandelsakkoord van Europa met Canada.”

Het voorstel om het parlementaire jaar in 2015 vroeger te beginnen werd in een eerste reactie door de meerderheid van het uitgebreid bureau gelukkig wel positief onthaald. ECOLO en Groen zullen dan ook binnenkort een voorstel van ordonnantie indienen om de begindatum naar midden september te vervroegen en hopen dan ook op de nodige steun eens dit voorstel op tafel ligt.

Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels Parlement
Zoé Genot, fractieleidster Ecolo in het Brussels Parlement