door © BRUZZ / Belga

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een voorstel van de groenen weggestemd dat pleitte voor een algemene zone 30 in het Brussels Gewest. De meerderheid gaf aan voorstander te zijn van het idee, maar wijst op verschillende praktische bezwaren bij het overhaast invoeren van een gewestelijke zone 30.

Het voorstel van Groen en Ecolo haalde uiteindelijk 28 stemmen voor, naast de groenen ook afkomstig van de oppositiepartijen MR en de PVDA. Onvoldoende, want een meerderheid van het parlement stemde tegen (38 stemmen). 13 parlementsleden onthielden zich.

“Vandaag kunnen we levens redden, door één zin in onze verkeerswetgeving te veranderen, door van 30 kilometer per uur de norm te maken in het Brussels gewest,” stelde Groen-fractieleider Bruno De Lille. Hij hekelde de houding van de Brusselse meerderheidspartijen, die zich voorstander verklaren van een zone 30, maar tegelijkertijd het groene voorstel kelderen.

‘Zone 30 is meer dan een slogan’

In een gezamenlijke mededeling lieten de meerderheidspartijen weten voorstander te zijn van een “progressieve en aangepaste algemene invoering van de zone 30 in Brussel.” Volgens hen vereist de invoering van een gewestelijke zone 30 – met uitzondering van grote verkeersassen – meer dan een theoretische slogan.

De regeringspartijen wijzen op het voorbereidende werk dat vooraf moet gaan aan de invoering van een algemene zone 30, waaronder weginrichting en communicatie naar de burger toe. Daarnaast moet er ook overlegd worden met de gemeenten, bijvoorbeeld over snelheidscontroles.

De meerderheid maakt zich verder ook sterk dat binnenkort op zowat 75 procent van het Brusselse wegen de snelheid beperkt zal zijn tot 30 kilometer per uur. Vandaag is dat iets meer dan de helft. Verschillende gemeenten, waaronder Schaarbeek, Elsene en de Stad Brussel, breiden op korte termijn hun zone 30 ook gevoelig uit.

Tot slot onderschrijven de meerderheidspartijen het engagement van de regering om de gemeenten te ondersteunen bij het uitbreiden van hun zone 30, en bij het voldoende controleren van de bestaande snelheidsbeperkingen.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/mobiliteit/brussels-parlement-stemt-opnieuw-tegen-zone-30-2018-04-27