door BAG © Het Laatste Nieuws

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De beslissing van het Brusselse stadsbestuur om oud-minister-president van de Vlaamse regering Luc Van den Brande toch niet zijn erepenning Albert De Cuyper te laten opspelden in het stadhuis wordt op boeh-geroep onthaald.

Volgens Vlaams schepen Bruno De Lille (Agalev) kan de uitreiking niet doorgaan in het stadhuis omdat het stadsbestuur niet dezelfde waarden deelt als het organiserende Vlaams Komitee Brussel.

“Dat betekent dat De Lille en zijn collega’s waarden als verdraagzaamheid, openheid en respect niet delen”, reageert CD&V-parlementslid Brigitte Grouwels. “Door zijn houding out De Lille zich als een anti-democraat en stelt het stadsbestuur zich onverdraagzaam op.”

09-10-2002