Persbericht Groen

Groen vindt het onaanvaardbaar dat Brusselse bedrijven 3 keer minder kans maken op steun van hun waarborgfonds dan de Vlaamse. Bovendien ligt het gemiddelde bedrag waarvoor Brussel zich garant stelt ook een stuk lager dan in Vlaanderen. “Zo duwen we onze ondernemers naar Vlaanderen,” zegt Bruno De Lille (Groen). “Nochtans zou ons Gewest blij moeten zijn met elk nieuw bedrijf.”

Sinds de financiële crisis is het voor veel ondernemers moeilijk om een lening te krijgen bij een bank. Zelfs als ondernemers mooie groei- en winstcijfers kunnen voorleggen, is het verre van zeker dat een lening wordt toegestaan. Vandaar dat de overheid ondernemers die zelf niet voldoende waarborgen kunnen verstrekken, een duwtje in de rug geeft door het krediet via het Brusselse Waarborgfonds (BWF) voor een deel te waarborgen. Als de onderneming in moeilijkheden geraakt en haar lening niet meer kan terugbetalen, neemt het BWF een stuk van uitstaande schuld voor zijn rekening.

Uit antwoorden van minister Gosuin op schriftelijke vragen van Bruno De Lille, fractieleider voor Groen, blijkt dat het BWF in 2015 zo’n 216 aanvragen kreeg, er 79 goedkeurde en in totaal voor 8,5 miljoen euro aan waarborgen verstrekte. Ter vergelijking: in Vlaanderen kreeg de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), verantwoordelijk voor de Vlaamse waarborgregeling, 1.576 aanvragen, waarvan er maar liefst 1573 werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van 195 miljoen euro.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Het aantal Brusselse aanvragen ligt in lijn met dat in Vlaanderen, maar het aantal toegekende Brusselse waarborgen is in verhouding 3 keer lager. Dat is een enorm concurrentienadeel voor onze bedrijven en dat kan niet.”

Bovendien ligt het bedrag dat gewaarborgd wordt ook gevoelig lager in Brussel. Het BWF geeft gemiddeld een waarborg voor 52% van de totaalsom. In Vlaanderen ligt dat op 63% en de OESO adviseert van een dekkingsgraad tussen de 60% en 80% na te streven.

“Als we van Brussel een echte ondernemersregio willen maken, zullen we de inspanningen drastisch moeten opvoeren.”, zegt Bruno De Lille (Groen). “In de Small Business Act kondigt de minister aan dat het aanbod van het BWF geactualiseerd en ‘eventueel verhoogd’ zal worden als het budget dat toelaat. Dat is te vrijblijvend. Ik vraag de minister dan ook om een structurele verhoging van de middelen, het aantal toekenningen en de dekkingsgraad.”

tabelbwf

02 NOV 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement