Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo teleurgesteld in het regeringsbeleid, dat de aanbevelingen van de tunnelcommissie in de wind slaat. “In plaats van te investeren in een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zonder tunnels, pompt de regering zo’n 900 miljoen in een gedateerde visie op verkeer”, zegt Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels parlement.

Ecolo et Groen zijn blij dat de aanbevelingen van de tunnelcommissie goedgekeurd worden en dat constructief parlementswerk loont. Op die manier vermijdt de commissie fouten van het verleden om de toekomst mobieler en groener te maken.

Alleen gaat de regering niet mee in die redenering, en dat is jammer. Nog voor de aanbevelingen van de commissie gestemd zijn, doet de regering toch haar zin. Is die hele denkoefening in het parlement dan voor niets geweest? Willen we een Brussel dat beweegt en leefbaar blijft, dan moeten we investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en het belang van de auto terug dringen.

Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat minister Smet bijna een miljard belastingsgeld investeert in tunnels waarin hij zelf niet eens gelooft. Een gemiste kans”, zegt Bruno De Lille.

De regering betonneert een achterhaalde mobiliteitsvisie in het hart van Brussel. Dat zal de Brusselaar nog jaren geld en levenskwaliteit kosten. Niet de auto krijgt klappen, maar wel de alternatieve transportmodi”, besluit Céline Delforge, Brussels parlementslid voor Ecolo.

Ecolo en Groen blijven achter de aanbevelingen van de tunnelcommissie staan, maar zijn waakzaam voor de plannen van de regering.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Céline Delforge
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement