Persbericht Groen

Groen vindt het niet uit te leggen dat de huidige regering het lopende centralisatieproject voor haar administratie (Be Together) stopzet. Nochtans hadden meerdere projectontwikkelaars dossiers ingediend en konden de onderhandelingen beginnen om zo tegen 2019 alle Brusselse ambtenaren in één nieuw, centraal gelegen, energiearm en integraal toegankelijk gebouw onder te brengen. “Het is vooral onbegrijpelijk omdat het centraliseren van de administratie ons Gewest de volgende jaren meerdere miljoenen besparingen opleverde,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen.

De Brusselse ambtenaren gebruiken meer dan anderhalf keer zoveel plaats als hun Vlaamse collega’s (35 m² i.p.v. 23 m² *) en de gebouwen waar ze in werken zijn moeilijk toegankelijk voor mensen met een beperking en zijn bovendien vaak echte energievreters. De vorige regering wou daarom alle diensten van de Brusselse administratie in één centraal gelegen, energiearm én integraal toegankelijk gebouw samenbrengen. De dossiers waren ingediend, de onderhandelingen met de projectontwikkelaars konden beginnen.

“Als je weet hoeveel een m² aan bureauruimte kost in Brussel, dan zie je meteen dat je veel kunt besparen als je de gemiddelde oppervlakte per Brusselse ambtenaar naar die van het Vlaamse niveau kunt terugbrengen,” zegt Bruno De Lille. “Studies van externe consulentenbureaus wezen uit dat zelfs tegen zeer negatieve hypotheses (een lage verkoopprijs van het CCN bijvoorbeeld) het centralisatie-project financieel nog altijd erg voordelig bleek uit te vallen. Besparen én toch in een gloednieuw gebouw kunnen werken, lijkt me dan ook een kans die Brussel niet mag laten liggen.”

Tegen het einde van vorige legislatuur was het voorbereidende werk afgerond en kreeg het project groen licht door de regering. Het project kreeg de naam Be Together. De bedoeling was om in 2019 te verhuizen. Het nieuwe gebouw moest ook hét gezicht worden van de Brusselse administratie.

De minister-president verklaarde op een vraag van De Lille naar de stand van zaken echter dat de huidige regering nooit aan de onderhandelingen met de projectontwikkelaars is begonnen. Men kon zogenaamd niet goed inschatten hoeveel extra personeel er door de 6de staatshervorming naar Brussel zou komen, wat een invloed zou hebben op de grootte van het nieuwe gebouw. In de project-oproep was er echter een marge van 4000 m² extra ruimte voorzien net om die nieuwe ambtenaren te kunnen plaatsen.

“Blijkbaar heeft deze regering teveel geld en gooit ze het letterlijk door ramen en deuren,” zegt Bruno De Lille (Groen). “Ze kiest om in inefficiënte, energievretende en geldkostende gebouwen te blijven zelfs al lagen er concrete alternatieven op tafel. Bovendien moeten de Brusselaars met een beperking nu nog maar eens jaren wachten tot ze een echt toegankelijke administratie krijgen. En waarom? De minister-president lijkt het zelf niet te weten.”

De Brusselse minister-president verklaarde in hetzelfde antwoord dat hij nog altijd wil dat de administratie tegen 2019 kan verhuizen. Iets wat gezien de omvang van de operatie natuurlijk compleet onrealistisch is. Het CCN-gebouw moet, als het niet verkocht wordt, ook dringend gerenoveerd worden wat gezien de staat van het gebouw, zeer duur dreigt uit te vallen.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

* Voor de bepaling van de kantooroppervlakte die voor een gemiddelde Vlaamse ambtenaar beschikbaar moet zijn, wordt vertrokken van een door de Vlaamse Regering goedgekeurde oppervlaktenorm van maximaal 23 m² bruto bovengronds per werkplek.
* De 1950 Brusselse ambtenaren zijn verdeeld over een viertal gebouwen (CCN – 14776 m² / CCN – 40150 m² / City Center – 11092 m² / Louiza 500 – 1507 m² (info eind 2013) ) wat maakt dat ze momenteel bijna 35 m² bruto per werkplek bezetten.