‘We zullen wel zien’. Zo kan je de begroting van de Brusselse regering voor 2015 volgens de Brusselse groenen samenvatten. “De regering laat uit concrete doelen naar voor te schuiven, net nu het Gewest meer middelen en de macht krijgt om dat wel te doen”, zegt Bruno De Lille, fractieleider van Groen in het Brussels parlement.

Uitstelgedrag

Een begroting in evenwicht, dat was de grote verwezenlijking van de minister van begroting. Alsof dat de grote uitdaging van het Brussels gewest was, met een piekende armoede en werkloosheid. De ronkende woorden en beloftes van de regeerverklaring zijn vervangen door een begroting van verlammend pragmatisme. In plaats van concrete doelstellingen voor ogen te houden, lijkt de regering de schouders op te halen. Er zijn geen cijfers of plan van aanpak voor de beoogde daling van de werkloosheid, voor de daling van de autodruk in het gewest, voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Deze regering schoof zelf het aanpakken van de werkloosheid als grote uitdaging naar voor in haar regeerverklaring. De begroting die een vertaling van dat beleid moet zijn, toont echter dat men geen idee heeft hoe dit aan te pakken. De broodnodige extra begeleiders gaan er niet komen, men schuift wat met middelen maar een duidelijke richting valt niet te ontdekken en de minister kan niet zeggen welk beleid hij zal voeren rond de geco’s, artikel 60’s, dienstencheques, …”

Niet klaar

De Brusselse regering is niet klaar voor de nieuwe bevoegdheden en bijkomende middelen die er komen in het kader van de 6de staatshervorming. Natuurlijk is het belangrijk dat de overdracht vlot en met de nodige continuïteit gebeurt. Maar de nieuwe bevoegdheden geven de regering ook de kans om een beleid te voeren op maat van Brussel.

Bruno De Lille: “De mogelijkheid om een echt Brussels beleid te voeren, laat de regering echter liggen. Men schuift de beslissingen voor zich uit of het nu over de noodzakelijke hervorming van de woonbonus gaat, over het uitvoeren van de controlebevoegdheid ivm verkeersveiligheid of over de manier waarop de miljoenen die overkomen voor het werkgelegenheidsbeleid zullen besteed worden. Zo laat men kostbare tijd en kansen verloren gaan. Iets wat we ons gezien de hoge werkloosheidsgraad en de gigantische groep armen in het Gewest eigenlijk niet kunnen permitteren.”

“We zullen wel zien”

Groen had meer visie en meer duidelijke keuzes verwacht van een regering die zichzelf verkoopt als de meest ambitieuze sinds het ontstaan van dit gewest. Er is echter een hele grote kloof tussen wat de regering zegt en wat ze doet. Men heeft een aantal problemen aangewezen en dat vond men blijkbaar voldoende. ‘We zullen wel zien’ is echter niet de visie waar de Brusselaars vandaag op wachten. In deze moeilijke tijden is er meer nodig. Groen zal de Brusselse begroting dan ook niet goedkeuren.

Contact:

Bruno De Lille, fractievoorzitter Groen Brussels Parlement