Persbericht Groen

Na het rampjaar 2016, vragen de Brusselaars van hun regering een nieuw, verbindend verhaal voor hun stad,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels parlement tijdens de begrotingsbesprekingen. “We moeten opnieuw bouwen aan het vertrouwen in elkaar. We moeten onszelf als stad heruitvinden. Maar helaas, voor de regering is het intussen alweer business as usual.

Na de aanslagen zagen we heel veel mensen die samen de handen uit de mouwen staken. Het aantal burgerinitiatieven neemt voortdurend toe in onze stad. “De Brusselaars tonen dat ze aan een andere, meer menselijke, meer eerlijke stad willen bouwen,” zegt Bruno De Lille. “Ik hoopte dat de regering die uitgestoken hand zou aannemen en de (samenlevings)problemen in Brussel samen met de burgers zou aanpakken. Om ze zo weer bij het beleid en de politiek te betrekken. Maar helaas, deze regering lijkt wel bang van haar burgers.

Bovendien ging de meerderheid over alle grote uitdagingen in de clinch. Zit het woonbeleid op schema of mist het elke ambitie? Is het mobiliteitsbeleid ambitieus of is het een catastrofe? Is het een goed idee om groenestroomcertificaten aan de verbrandingsoven te geven of is dit slecht beleid? Het afgelopen jaar voerden de meerderheidspartijen hierover voortdurend oppositie tegen elkaar. Maar als je elkaar niet vertrouwt, hoe kan je dan hopen dat je burgers je vertrouwen?

De begroting voor 2017 werd aangekondigd als een mooi verhaal maar belooft eigenlijk weinig beterschap. “Een begroting vertaalt het verhaal naar de cijfers. En die liegen niet. Zo zien we dat de City for People eerder een City for Cars is en merken we dat de investeringen in sociale woningbouw inderdaad on hold zijn gezet,” zegt Bruno De Lille.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) geeft zijn ministers en staatssecretarissen elk een apart potje geld waarmee ze Sinterklaas mogen spelen. “Zo probeert hij zijn meerderheid kalm te houden. Maar eigenlijk verbloemt het zijn eigen zwakte: dit beleid is geen wervend antwoord op de problemen waar Brussel vandaag mee kampt,” zegt de Brusselse Groene fractieleider.

Groen hekelt tot slot het gebrek aan transparantie en eerlijkheid. De oude politieke cultuur van zelfbediening moet ophouden. Hoe de aanstelling van de CEO van Vivaqua gebeurt, is beneden alle peil. De achterkamerpolitiek rond het stadion kan niet meer door de beugel. En ook de begrotingstrucjes van Vanhengel (Open VLD) lijken nergens op volgens het Rekenhof. Een begrotingstekort presenteren als een begrotingsevenwicht, daarmee houd je de burger voor de gek.

23 DEC 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement