door Frank Segers © deredactie.be

De Brusselse regering heeft beslist om mystery­calls in te voeren, dat zijn praktijktesten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
Bedrijven die werknemers weigeren op basis van leeftijd, geslacht of herkomst zullen streng gecontroleerd worden. “Heel concreet betekent dat dat gewestelijke inspecteurs anoniem werkgevers kunnen controleren om na te gaan of ze al dan niet ingaan op discriminerende vragen van klanten”, zegt staatssecretaris in de Brusselse regering Bianca Debaets (CD&V).

“We willen vooral aantonen dat we in Brussel werk maken van tewerkstelling en dus willen wij hier in Brussel die discriminatie echt aanpakken. Het is niet aanvaardbaar dat mensen geen werk vinden omdat ze een andere huidskleur hebben, of een handicap of een zekere leeftijd en dat zullen we gaan bestrijden.”

Op het federale niveau wil minister van werk Kris Peeters (CD&V) zo vlug mogelijk mysterycalls invoeren, maar coalitiepartner N-VA is daar niet voor te vinden. De partij vreest een heksenjacht op de werkgevers. Die laatsten zijn ook vierkant tegen de controles en willen inzetten op het aanmoedigen van bedrijven om niet te discrimineren.

Voorlopers

De groene partijen Groen en Ecolo zijn tevreden over de beslissing van de Brusselse regering om mysterycalls in te voeren. “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mysterycalls mogelijk te maken”, zegt fractieleider Bruno De Lille.

“In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Ook het Minderhedenforum reageert opgetogen. “Slachtoffers van discriminatie wachten al heel lang op een handhavingsbeleid dat een eind maakt aan de straffeloosheid”, aldus directeur Landy Mawungu. “Dit is een overwinning voor de vele slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt en een overwinning voor de democratisch rechtstaat. Want deze maatregel kan eindelijk komaf maken met de straffeloosheid. Voortaan wordt het recht op arbeid en de gelijke toegang tot jobs eindelijk een beetje meer afdwingbaar”, aldus het Minderhedenforum.

Het hele artikel lees je hier: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.3018383