Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo zijn ontzet over de blinde besparingen die Brussel uitvoert op het middenveld. Aangezien Begrotingsminister Vanhengel eind vorig jaar nog trots verklaarde dat het Brussels Gewest dit jaar niet moest besparen, is er volgens ons geen enkele reden waarom de Brusselse verenigingen met zijn allen dan wel 15% zouden moeten inleveren. Het lijkt er eerder sterk op dat de Brusselse regering een aantal kritische stemmen de kop wil indrukken.

De geruchten deden al langer de ronde maar worden nu bevestigd door de recente beslissingen van de ministerraad: de Brusselse regering bespaart dit jaar sterk op milieu-, mobiliteits- en huisvestingsverenigingen.

Bruno De Lille, fractieleider (Groen): “Verenigingen zijn heel belangrijk voor het goed functioneren van een maatschappij. Ze brengen mensen samen én geven een stem aan mensen die het soms moeilijk hebben zich te laten horen. Dat dit af en toe botst met de subsidiërende overheid is waar maar dat is juist een verrijking voor een goed functionerende democratie. Het is een soort van democratische burgercontrole die de mensen betrokken houdt bij hun stad.”

De Brusselse groenen hebben in de vorige legislatuur, in een veel moeilijker budgettaire context, telkens geprobeerd om de subsidies wel op peil te houden én hebben bovendien systemen ingevoerd die de verenigingen over meerdere jaren zekerheid gaven over hun ondersteuning.

Bruno De Lille: “Blind 15% besparen terwijl het totale budget van het Gewest stijgt, is onaanvaardbaar. Het is een keiharde ingreep die bovendien niet verantwoord wordt. Het lijkt erop dat deze regering hiermee vooral een aantal kritische verenigingen monddood wil maken. Dit betekent echter een verarming van het maatschappelijk debat waarin de verenigingen een onvervangbare rol spelen.”

Ook de manier waarop dit gebeurt is cynisch en respectloos. We zijn 4 maanden ver in dit jaar en verenigingen leven nog altijd in onzekerheid over hun werkingsmiddelen. Besparingen worden aangekondigd, maar niemand weet precies waar men aan toe is. Intussen verlangt de regering van de verenigingen dat ze braaf verderwerken. Dit is slecht bestuur: bij zo’n ingrijpende beslissingen moeten verenigingen de tijd krijgen om zich aan te passen.

Groen en Ecolo vragen dan ook een parlementair debat over deze beslissing en eisen dat de besparingen intussen worden uitgesteld.

Contact:

Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels parlement
Zoé Genot, Fractieleidster Ecolo in het Brussels parlement