Persbericht Groen – ECOLO

De Brusselse Groenen zijn teleurgesteld dat de Brusselse regering niet verder komt dan wat ballonnetjes oplaten als oplossing voor de tunnelcrisis. “Brussel schuift de verantwoordelijkheid door naar andere niveaus en neemt zelf nauwelijks initiatieven om de mobiliteitsknoop te ontwarren,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement. “De intenties mogen dan goed zijn, met wat dure ideeën en extra tunnels zullen we de autodruk niet snel met 20% naar beneden krijgen. Nochtans is iedereen het er over eens dat dit nodig is voor we de situatie weer onder controle krijgen. Alles wat de Brusselse Regering doet moet daar dus aan bijdragen. Daar hebben onze bewoners en onze bedrijven recht op. Maar helaas krijgen we alleen meer van hetzelfde …“.

Tijdens de bijzondere tunnelcommissie hameren Groen en Ecolo er nu al enkele weken op: er moet niet alleen naar het verleden moet gekeken worden, maar de discussie over de oplossingen voor de Brusselse mobiliteitsknoop moet nu ook dringend gevoerd worden. In het interview van minister Smet met De Standaard / La Dernière Heure krijgen we voor het eerst zicht op de plannen van de Regering. Die komen er eigenlijk op neer dat Brussel alle tunnels eerst grondig zal renoveren zodat ze minstens de volgende 30 jaar hun rol als autoriool kunnen blijven vervullen. Intussen fantaseert men over de aanleg van een metro naar Groot-Bijgaarden (binnen 20 jaar?) die dan alle mobiliteitsproblemen zal oplossen.

We gaan dus veel betalen om onze mobiliteitsproblemen in stand te houden” zegt Bruno De Lille.

Volgens de Brusselse Groenen staart de regering zich blind op de doorstroming van de autoverplaatsingen maar vergeet ze dat de echte oplossing voor het vlot trekken van ons verkeer in de verdere uitbouw van het openbaar vervoer, de fiets en zelfs het stappen ligt. Dat is bovendien goed voor de leefbaarheid én de economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Bruno De Lille: “Dus inderdaad: don’t waste a good crisis en begin vandaag maatregelen te nemen die de autodruk verlagen zodat we de tunnels over 10 jaar niet meer nodig hebben. Helaas lijkt de minister van plan al zijn financiële marges voor 30 jaar in publiek-private-samenwerkingen te betonneren zodat hij het bus- en tramnet aan de oppervlakte niet verder zal kunnen uitbouwen.

Céline Delforge, parlementslid voor Ecolo: “Bovendien verwacht de minister opnieuw alle heil van extra metro. Alleen laat dit soort projecten jarenlang op zich laat wachten terwijl we nu oplossingen nodig hebben. Zelfs als de studies nu zouden starten, rijden de eerste metrostellen pas over 15 jaar. En dan is er nog geen oplossing voor de vele delen van Brussel die niet door een performante verbinding bediend worden.

Groen en Ecolo vragen dus dat het bus- en tramnetwerk in eigen bedding snel heel erg wordt uitgebreid. Dat kan veel sneller en veel goedkoper en is dus op korte termijn de enige echte oplossing.

Tenslotte vinden we dat de federale overheid en de andere Gewesten inderdaad ook een rol moeten spelen in het zoeken naar oplossingen maar willen we dat Brussel ophoudt de schuld telkens van zich af te schuiven. Het Gewest heeft heel wat sleutels in handen en moet die nu maximaal gebruiken.

Ter inspiratie verwijzen de groene partijen naar hun 10-puntenplan waarmee ze op korte termijn werkbare oplossingen aanbieden voor de Brusselse mobiliteitsproblemen.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Céline Delforge
Parlementslid Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement