door Yves Coudron © De Standaard

De helft van de Nederlandstalige leerlingen in Brussel haalt de eindtermen voor zwemmen niet. Dat komt door een tekort aan zweminfrastructuur.

Bruno De Lille, Brussels parlementslid (Groen), vroeg cijfers over de eindtermen voor zwemmen op bij Guy Vanhengel (Open VLD), als collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs.

“Bij een bevraging vorig jaar lieten 37 van 73 Nederlandstalige lagere scholen weten dat hun leerlingen de eindtermen voor zwemmen niet halen. En dat ondanks gratis zwemlessen. De scholen halen de afstand tot het zwembad en de grote niveauverschillen tussen groepen aan als voornaamste reden.”

(…)

Het tekort aan zweminfrastructuur is in Brussel een oud zeer. De negentien gemeenten tellen samen 35 zwembaden, waarvan de helft openstaan voor scholen, clubs en individuele zwemmers. Meerdere zwembaden in Brussel waren de voorbije jaren lang gesloten voor renovatie.

“Het Brussels Gewest moet de handen uit de mouwen steken”, stelt De Lille. “Sinds de zesde staatshervorming kan het Gewest zelf rechtstreeks investeren in zwembaden. Momenteel gebeurt dat enkel via renovatiesubsidies die de gemeenten zelf moeten aanvragen.”

Op de rem

“Dit is iets wat de gemeenten overstijgt. De gemeenten staan zelf op de rem om te investeren in zwembaden, omdat die toch veel door inwoners van andere gemeenten worden gebruikt.”

“We vragen actie van het Gewest”, reageert Groen. “Sinds de laatste staatshervorming krijgt het Gewest jaarlijks vijfhonderd miljoen euro extra. Een stuk daarvan kan gaan naar de bouw en uitbating van zwembaden.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160104_02049348