Persbericht Groen

Het is nog altijd slecht gesteld met de gendergelijkheid in de Brusselse politiek. Tot die conclusie komt de Brusselse fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, aan de vooravond van de internationale vrouwendag van 8 maart.

“Al jaren beloven verschillende politieke partijen om meer vrouwelijke ministers in de Belgische regeringen aan te stellen. Helaas met weinig resultaat”, stelt Brussels parlementslid Bruno De Lille. De Brusselse is de enige die “gendergelijk” is samengesteld, evenveel mannen als vrouwen dus. Iets waar die regering zelf graag mee uitpakt. Maar volgens Bruno De Lille moeten we die gendergelijkheid wel met een korreltje zout nemen. “De Brusselse regering telt inderdaad vier vrouwen en vier mannen. Maar als je de echte invloed van die vrouwen wil bepalen, kijk je best naar het budget dat ze mogen beheren. De vier vrouwelijke ministers samen beheren nu amper 23,66 procent van het totale budget. In de vorige legislatuur waren er maar drie vrouwelijke ministers, maar die waren samen nog verantwoordelijk voor 41,48 procent van het budget. Het is dus met andere woorden fors achteruit gegaan in plaats van verbeterd.”

Glazen plafond

In politiek België maar ook elders in Europa blijkt het glazen plafond nog niet doorbroken. Volgens cijfers van de Europese Commissie ligt het totaal aantal vrouwelijke ministers binnen de nationale regeringen van de lidstaten slechts op 27 %. “Dat is een teleurstellend cijfer. In een evenwichtige democratische samenleving is een gelijke deelname aan de macht essentieel. Er zijn nog heel veel stappen voorwaarts te zetten vooraleer we van een échte paritaire democratie kunnen spreken. België moet daar in Europa een voortrekkersrol in spelen. Meer vrouwen in leidinggevende functies, zowel in de politiek als ernaast, daar pleit ik voor. Alle Belgische politici zouden wat meer feminisme aan de dag mogen leggen,” aldus De Lille.

7 MAA 2017

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement