door © De Nekker

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

“Geluk bestaat in het vermogen om te genieten van het leven en dit vermogen vervolgens door te geven aan onze afstammelingen …” Tai Zu (960 A.D.)

Neen, Laken is geen koppel filosofen rijker geworden. Ja, als u door de Leopold I- straat wandelt, zal u in de schaduw van het vroegere station deze levensboodschap in gezandstraalde letters op het huis van Lieve en Steph ontdekken.

(…)

Dat geldt ook voor Steph. Nochtans zou je verwachten dat als privé-secretaris van Eddy Boutmans (Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking in de federale regering, Agalev) hij meer in het vliegtuig zou zitten dan op de grond. Niets van, Steph moet alles regelen op het thuisfront. Zowat het meeste dat met de Derde Wereld te maken heeft in België, volgt hij op. Voorbeeldje, het Afrikamuseum in Tervuren…

Steph is Agalev’er en dus dringt zich de vraag op wat hij van het werk van zijn partijgenoot en schepen De Lille vindt. Vele mensen vragen zich af, waarom moet de stad een Derde Wereldbeleid voeren? Tuurlijk heeft de stad Brussel een rol, aldus Steph. Niet zozeer in het doubleren van wat andere overheden doen, maar wel om juist die specifieke kennis die ze heeft over te dragen aan steden in de Derde Wereld. Het project in Kinshasa, om daar de gemeentelijke overheid bij te staan in het opzetten van een burgerlijke stand, is van heel groot belang. Want zonder geboortedocumenten en identiteitskaarten, ben je niets of niemand. Zonder identiteit kan je niet studeren, kan je geen visum krijgen… Ambtenaren van Brussel leiden hun collega’s in Congo op. “Daar komt bij dat wij op die manier ook wel wat van de Congolezen kunnen leren, hun cultuur, hun esprit débrouillàrd is een voorbeeld tegen de heersende verzuring in België.”

(…)

December 2002