door © Belga/ Bruzz

Het Brussels Parlement stemt vrijdag vier teksten waardoor het Hoofdstedelijk Gewest volgens de indieners het voortouw neemt inzake goed bestuur. De regels inzake bezoldigingen en transparantie worden verscherpt, en burgers kunnen nu ook klacht indienen tegen politici die volgens hen over de schreef gaan.
De vier teksten werden ingediend door de meerderheid, groenen en MR. N-VA onderschrijft twee teksten en onthoudt zich op twee andere. De voorstellen worden vandaag goedgekeurd in het Brussels Parlement.

Zo komt in de schoot van het parlement een controleorgaan: de cel Transparantie van de Bezoldigingen. Daarnaast wordt een sanctieorgaan opgericht: een Deontologische Commissie, waarin voormalige mandatarissen zullen zetelen, samen met voormalige magistraten en hoogleraren.

Burger kan politicus aanklagen
Die commissie kan ook in actie schieten na een aangifte door een burger, nadat de claim onderzocht is op zijn ontvankelijkheid. Anoniem klacht indienen kan niet. En er moet een dossier bijgevoegd zijn met mogelijke bewijsstukken.

“Als de Brusselse politiek openheid wil, dan moeten we durven zeggen: ook burgers mogen hun zeg doen”, zegt Brussels parlementslid Bruno De Lille aan De Morgen. “We hebben er vertrouwen in dat dit niet tot een stortvloed aan ongegronde klachten zal leiden.”

Ook politicoloog Nicolas Bouteca (UGent), die onderzoek verricht naar de kwaliteit van parlementsleden, vindt het een goede zet. “Al moet de procedure zwaar genoeg zijn. Anders zet je de deur open voor allerlei onzinnige klachten die ook de ernstige vragen ondergraven.”

150 procent, zonder uitzonderingen
De bezoldiging mag niet meer dan 150 procent van een parlementaire vergoeding bedragen. Ook vergoedingen voor bijzondere opdrachten – commissievoorzitter, fractieleider, bureaulid, enzovoort – vallen hieronder, evenals privévergoedingen voor functies in een structuur onderworpen aan overheidsopdrachten.

Bezoldigingen ontvangen via managementvennootschappen kunnen niet meer en er komen strikte regels inzake onkostenvergoedingen, waarbij maaltijdcheques, kredietkaarten of het beschikken over een openbare woning niet meer kunnen.

Wie de regels overtreedt riskeert een inhouding van 10 tot 50 procent bij de eerste waarschuwing, en 50 tot 100 procent na een tweede waarschuwing. De namen van de overtreders worden ook openbaar gemaakt en zij riskeren ook hun verkiesbaarheid te verliezen.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/burger-kan-klacht-indienen-tegen-brusselse-politici