Onderwijs

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen om de lage welzijnscijfers bij jonge LGBTI+ om te buigen. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van LGBTI+ acceptatie bij bepaalde groepen en individuen. Tot slot moet er ook aandacht zijn voor schijntolerantie, waarbij...

Psychologisch Welzijn

Hoewel holebi’s en transgenders er heel wat wettelijke rechten hebben bij gekregen en de aanvaarding in de afgelopen decennia verbeterd is, blijkt het welzijn van LGBTI+ niet gestegen. Vooral jongeren (en dan vooral lesbische en biseksuele meisjes), transgenders en...

Internationale Solidariteit en Asiel en Migratie

In meer dan 70 landen is homoseksualiteit strafbaar. In nog heel wat meer landen hebben holebi’s en transgenders het erg moeilijk en slechts een kleine minderheid slaagt erin veiligheid te vinden in het buitenland. Enkele opvallende gebeurtenissen zoals de vervolging...

Samen opkomen tegen discriminatie en geweld

Een betere bestrijding van discriminatie is dringend nodig. Dat kan bijvoorbeeld door praktijktesten op de arbeids- en de verhuurmarkt in te voeren. Daarnaast willen we ook aandacht voor de aanvaarding van genderdiversiteit en seksuele diversiteit op het werk, op...

Fysieke gezondheid

De fysieke gezondheid van LGBTI+ blijft een belangrijk aandachtspunt voor de overheid. Die voorziet daarom inclusieve, toegankelijke en laagdrempelige zorg. We denken daarbij aan: een evaluatie en actualisering van het nationale hiv-planinzetten op preventie en een...

Ouderschap

Nieuwe vormen van ouderschap vragen om een wettelijk kader, aangepast aan de realiteit. Dit geldt niet enkel voor ouderschap bij holebi’s en transgenders, maar voor deze doelgroep vormt het wel een belangrijk thema. Uit een aantal concrete situaties is al gebleken dat...