door © Belga / BRUZZ

In het Brussels gewest komt er een pariteit tussen mannen en vrouwen in de schepencolleges. Een werkgroep van de commissie Binnenlandse Zaken heeft dinsdag een consensus bereikt over het geamendeerde voorstel van ordonnantie van de groene parlementsleden Barbara Trachte (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen).

Het compromis werd voor advies naar de Raad van State gestuurd, die een maand de tijd krijgt om zich uit te spreken. Daarna wordt het in de commissie en de plenaire vergadering besproken, lichtte De Lille aan Belga toe.

Het voorstel van ordonnantie schrijft in de nieuwe gemeentewet in dat er in gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners drie mannelijke en drie vrouwelijke schepenen zijn. In gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners zijn er 7 schepenen, onder wie minstens drie van een verschillend geslacht dan de anderen. Dat evolueert naar een gemeente met 200.000 inwoners en meer waar er tien schepenen zijn, vijf mannen en vijf vrouwen.

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de voorzit(s)ter van het OCMW of de boventallige Nederlandstalige schepen. Er kan enkel van de quota afgeweken worden, als alle lijsten die de meerderheid vormen niet het aantal verkozenen bevatten om een paritair college samen te stellen. In dat geval moeten wel alle verkozenen van het geslacht dat in de minderheid is, voorgedragen worden als kandidaat-schepen of -burgemeester.

Indien een schepen vervangen wordt, kan de kandidaat enkel van een ander geslacht zijn indien de pariteitsregels gerespecteerd blijven (bij een college met een oneven aantal schepenen), het om de enige schepen van een lijst gaat, of er geen andere verkozene van dezelfde taalaanhorigheid van zijn lijst is.

Het hele artikel vind je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/consensus-over-aantal-mannen-en-vrouwen-schepencolleges