Persbericht Groen – Ecolo

De regeringspartijen zitten in een slecht huwelijk. Weinig van de beloftes die ze in 2014 aan elkaar en de Brusselaars deden, staan vier jaar later nog overeind. Vandaag maakten Bruno De Lille en Zoé Genot, fractieleiders voor Groen en Ecolo in het Brussels Parlement, het laatste rapport van de Brusselse regering.

Bij de start van hun regeringsperiode schetsten de meerderheidspartijen een prachtig plaatje van het toekomstige Brussel:

“Iedere Brusselaar, van noord tot zuid, van oost tot west, heeft recht op een propere en veilige wijk, met zo weinig mogelijk geluids- en visuele hinder, op een stad met minder files en zuiverdere lucht om in te ademen.” (uit: gewestelijke beleidsverklaring 2014)


De Lille: “Dit mooie toekomstbeeld heeft de huidige regering helaas voor de Brusselaar niet kunnen realiseren. De realiteit is heel wat minder fraai en is er vooral een van gebroken beloften. Dit laatste jaar zat de regering in een volledige impasse. Over haast geen enkel voorstel geraakten ze nog akkoord. Dit zorgt voor een beleid van stilstand, terwijl de Brusselaar roept om maatregelen voor onder andere gezondere lucht, veiligere wegen en minder ongelijkheid in Brussel.”

Zo beloofde de Brusselse regering de ongezonde lucht in ons gewest te verbeteren. In de realiteit is de luchtkwaliteit nog steeds alarmerend slecht. Een grootschalig meetproject (NO2 Pollution), op poten gezet door Groen en Ecolo, toonde het nogmaals aan: Brusselaars stikken in de vuile lucht. Genot: “Bezorgde ouders protesteren elke week aan de schoolpoorten en eisen propere lucht. Toch wil de regering niet inzien dat er dringende maatregelen nodig zijn: de invoering van de lage-emissiezone verloopt tergend traag en er verdwijnt meer stadsgroen dan er bij komt.”

De Lille: “Bovendien is de regering er niet in geslaagd de Brusselse straten veiliger en properder te maken. Het aantal zwaargewonden en doden steeg vorig jaar opnieuw. Er worden veel fietspaden beloofd, maar weinig gerealiseerd en heel wat zwarte punten worden niet aangepakt. Sluikstorten tiert welig en het doel om de helft van ons afval te recycleren, zal niet worden gehaald.”

Ook het sociale beleid van de regering kon beter, op gebied van huisvesting maakte de regering mooie beloftes: ze voorzag maar liefst 6.500 openbare woningen. Genot: “Aan dat cijfer komen we lang niet. Bovendien is de hervorming van de daklozenopvang een lege doos: men gaat weer voor noodopvang en zet te weinig in om mensen weg van de straat te krijgen.”

De Lille: “De Brusselse partijen zitten in een huwelijk waar ze elkaar tegenwerken. Ze gunnen elkaar niets meer, waardoor er ook niets meer gerealiseerd wordt. Het zijn de Brusselaars die daar het slachtoffer van zijn. Tijd om te scheiden?”

18 JULI 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement