Het lijkt alsof de Brusselse tunnels er zelf genoeg van hebben. Een voor een geven onze autoriolen er de brui aan. De paniek is totaal. Voka, Touring en politieke partijen roepen om een grondige renovatie. En daar mogen van hen gerust enkele miljarden tegenover staan. De MR pleit zelfs voor nog een nieuwe dubbeldektunnel.

Helaas, ze vergissen zich. De enige echte oplossing voor de Brusselse mobiliteitsproblemen ligt eigenlijk in het sluiten van de tunnels. Niet vandaag natuurlijk. Brussel is vandaag (helaas) nog niet klaar voor een leven zonder tunnels. Maar we moeten wel dringend stilstaan bij de kans die deze tunnelsaga ons nu geeft. Want in welke stad willen we over 25 jaar leven? Nog steeds in de filehoofdstad van Europa? Of in een vlot toegankelijke stad die de levenskwaliteit van de bewoners en de economische aantrekkelijkheid van de bedrijven garandeert?

fb_scheurtjestunnel-2Kiezen we voor de laatste optie, dan heeft het geen zin dat we miljarden investeren in zware renovaties en het toekomstklaar maken van de tunnels. Want de Brusselse tunnels zijn geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen van onze hoofdstad, ze verplaatsen ze alleen maar. Ze brengen wagens die anders aan de rand van het gewest in de file zouden staan sneller naar de files in het centrum.

Vlotter verkeer krijg je alleen als je de autodruk structureel doet dalen. De Brusselse en de federale regering zouden hun geld dan ook beter steken in het uitbouwen van alternatieven voor de wagen.

En die zijn er genoeg. De S-lijn of het Gewestelijk ExpresNet kan voor duizenden mensen een oplossing zijn. Maar er rijden nauwelijks treinen omdat de NMBS en de federale regering er te weinig geld voor voorzien. Een politieke keuze. En de slimme kilometerheffing kan voor een daling én een spreiding van het autoverkeer zorgen, maar dan moeten we er de infrastructuur nu wel voor uitrollen. Opnieuw ontbreekt de politieke wil.

Mochten de andere gewesten niet mee willen – wat we niet hopen natuurlijk – dan zou Brussel nog altijd kunnen beslissen om op eigen houtje een regionale heffing in te voeren zoals ze in Londen of Stockholm hebben gedaan. Het levert veel geld op dat in extra openbaar vervoer kan geïnvesteerd worden en zorgt voor minder verkeer en een vlotte doorstroming zodat burgers én bedrijven tevreden zijn, zo blijkt in het Verenigd Koninkrijk en in Zweden.

Een vlot en bereikbaar Brussel is geen kwestie van (een tekort aan) middelen zoals men u wil doen geloven. Het is een zaak van politieke moed. Moed die bij veel politici ontbreekt omdat mensen dan hun gewoontes moeten veranderen. Liever dan dat men een draagvlak creëert voor een nieuw filevrij Brussel zonder tunnels, gaat men op zoek naar miljarden om de files, opstoppingen en vervuiling van vandaag te bestendigen.

We hebben ons vastgereden. We staan aan het einde van een tijdperk. Laten we vandaag beslissen om de tunnels overmorgen te sluiten. En laten we er vanaf morgen alles aan doen om dat te doen lukken.

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Pinxteren
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Dit opiniestuk verscheen op 27 januari 2016 in De Morgen. Je leest het hier: http://www.demorgen.be/opinie/verlos-de-autoriolen-uit-hun-lijden-maar-doe-het-langzaam-b211722f/