door © Belga / Bruzz

De Groen-fractieleider in het Brussels Parlement, Bruno De Lille, vindt het onaanvaardbaar dat Brusselse bedrijven drie keer minder kans maken op de steun van hun waarborgfonds dan de Vlaamse ondernemingen. Bovendien ligt het gemiddelde bedrag waarvoor Brussel zich garant stelt, ook een stuk lager. “Zo duwen we ondernemers naar Vlaanderen. Nochtans zou ons gewest blij moeten zijn met elk nieuw bedrijf.”

In Brussel waarborgt het Brusselse Waarborgfonds (BWF) een deel van de kredieten van ondernemers die zelf niet voldoende waarborgen kunnen verstrekken. Als de onderneming in moeilijkheden geraakt en haar lening niet meer kan terugbetalen, neemt het BWF een stuk van uitstaande schuld voor zijn rekening.

Uit antwoorden van minister Gosuin op schriftelijke vragen van Bruno De Lille blijkt dat het BWF in 2015 zo’n 216 aanvragen kreeg, er 79 goedkeurde en in totaal voor 8,5 miljoen euro aan waarborgen verstrekte. Ter vergelijking: in Vlaanderen kreeg de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), verantwoordelijk voor de Vlaamse waarborgregeling, 1.576 aanvragen, waarvan er 1.573 werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van 195 miljoen euro.

“Het aantal Brusselse aanvragen ligt naar verhouding in lijn met dat in Vlaanderen, maar het aantal toegekende Brusselse waarborgen is in verhouding drie keer lager. Dat is een enorm concurrentienadeel voor onze bedrijven en dat kan niet”, besluit het Groen-parlementslid.

Bovendien ligt het bedrag dat gewaarborgd wordt, ook gevoelig lager in Brussel. Het BWF geeft gemiddeld een waarborg voor 52 procent van de totaalsom. In Vlaanderen ligt dat op 63 procent, en de OESO adviseert om een dekkingsgraad tussen de 60 procent en 80 procent na te streven, merkt De Lille op. “Als we van Brussel een echte ondernemersregio willen maken, zullen we de inspanningen drastisch moeten opvoeren”, besluit hij.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/de-lille-bedrijven-brussel-minder-kans-op-steun-waarborgfonds-dan-vlaamse