door TPE © Het Nieuwsblad

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Olivier Maingain (FDF) is allerminst opgezet met de plannen van Brussels schepen van Vlaamse Aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev). Die wil en lokaal cultuurbeleidsplan aangaan met de Vlaamse Gemeenschap om de banden tussen de stad en Vlaanderen te verbeteren. De Lille wil een coördinerend ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap aanwerven om voor de stad te werken. Maingain ziet de coördinator als een controleur van de Vlaamse Gemeenschap op Brussels grondgebied, een “oog van Moskou.”

In de gemeenteraad verzette hij zich formeel tegen de plannen van de Vlaamse schepen. De Lille repliceerde dat niets Maingain weerhield om ook te ijveren voor zo’n lokaal cultuurbeleid in samenwerking met de Franstalige Gemeenschap.

Gemeenteraadslid Marie-Paule Quix (Spirit) schaarde zich achter schepen De Lille. “Het wordt allerminst de bedoeling om een sectair beleid te voeren, alleen gericht op de Vlamingen. Het is vanzelfsprekend dat zo’n cultuurbeleidsplan ook open staat voor de andere taal- en cultuurgemeenschappen in Brussel.”

15-05-2002