door © Brusselnieuws.be.

Het regeerakkoord is vaag en weinig ambitieus, vindt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels parlement.

“De 90 procent werklozen die geen jongere zijn worden vergeten en de ambitie van 20 procent minder auto’s is verdwenen.”

“Het is alsof de onderhandelaars de uitdagingen van Brussel nog moeten ontdekken”, vindt De Lille. “De nieuwe Brusselse regering kiest ervoor om met de handrem op te rijden”.

De Lille, nog staatssecretaris in de vorige regering, geeft een aantal voorbeelden. “Negen op de tien Brusselse werklozen worden vergeten in het Brussels regeerakkoord. Zo zijn er wel nuttige maatregelen voorzien voor de 14.800 werkzoekende jongeren, maar zijn er nauwelijks maatregelen naar de totale groep van 110.000  Brusselse werkzoekenden.”

De regering lijkt er zich volgens de Groenpoliticus ook bij neer te leggen dat Brusselaars laaggeschoold zouden moeten zijn. “Geen masterplan om de kwaliteit op te krikken, enkele veel te kleine initiatieven om meertalig onderwijs te bevorderen (…)”.

De Lille stelt ook vast dat de milieuambities worden teruggeschroefd. “De doelstelling om de autodruk verder met 20 procent te verlagen is in dit regeerakkoord niet te vinden. De as werk-milieu wordt opgeblazen. De povere zinnen die over natuur gaan, beschrijven vooral de aanleg van reeds geplande parken en moestuinen.”

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/de-lille-flets-en-vaag-regeerakkoord