door © De Standaard

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

KVS voorzitter Bruno De Lille (DS 17/12) gaat in opdracht van zijn Raad van Bestuur aan de stad Brussel voorstellen om gedeeltelijk terug te komen op zijn beslissingen. Dat komt erop neer dat hij zijn eigen initiatieven als Brusselse schepen van Vlaamse aangelegenheden moet terugfluiten. Eerder stemde de Brusselse gemeenteraad ermee in om de toelagen aan de KVS met een derde ( 400 000 €) te verminderen.

Op de Raad van Bestuur van maandagavond is beslist dat De Lille het deel van de stad gedurende de eerste zes maanden van 2003 ongemoeid zal laten. De Lille zal de stad Brussel ook voorstellen om de weggeknipte 400 000 € nog niet te bestemmen voor andere initiatieven. De schepen was van plan een oproep te lanceren voor geïnteresseerden die in hun werking een specifieke band met Brussel wilden aangaan en daarvoor dan subsidies konden krijgen.

Volgens kabinetschef Henk Van hellem komt De Lille daarmee niet terug op zijn beslissingen. “De stad Brussel houdt de eerste zes maanden van 2003 zijn toelage op peil. Daarna wordt het saldo verrekend en zal de toelage dus zakken. Met dat lagere bedrag komen de artistieke werking en de kosten voor het personeel niet in het gedrang. Wel zal daardoor de schuldafbouw verminderen. Het deficit van de voorgangers afbouwen op vier jaar tijd was toch amper haalbaar. Die 400 000 € beschouwen we als bevroren en spreken we de komende maanden niet aan. Met die twee maatregelen winnen we dus tijd. Binnen die termijn hopen we dat er een oplossing komt uit het overleg tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse gemeenten.”

Bij de KVS is men er zeer mee ingenomen dat de Raad van Bestuur volledig achter hun artistiek project staat. Daar luidt het dat de 400 000 € als buffer moet dienen voor als er geen oplossing komt uit het overleg tussen de overheden.

Gisteren circuleerde bij de Brusselse theaters een brief van Frie Leysen, directrice van het KunstenFESTIVALdesArts. Daarin werd De Lille gevraagd om terug te komen op zijn beslissing. Leysen vindt dat de discussie hoort te kaderen in een groter gesprek over het Brussels cultuurbeleid. De oproep werd ondertekend door de meeste organisaties in de hoofdstad, zoals Kaaitheater, Beursschouwburg, Ultima Vez, Dito’Dito en Damaged Goods.

19-12-2002

Het hele artikel lees je hier: https://www.standaard.be/cnt/dst19122002_058