door © De Morgen

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De Brusselse schepen voor Vlaamse aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev) wil de subsidie voor de KVS / de bottelarij verminderen van € 1,207 000 000 naar € 805 654,-. De schepen die ook de voorzitter van de Raad van Bestuur van het gezelschap is, wil het voorstel volgende week maandag indienen op de gemeenteraad waar over de begroting gestemd wordt. De Lille vindt dat ook de andere achttien gemeenten van Brussel moeten bijdragen aan de KVS / de bottelarij, aangezien de uitstraling van het gezelschap bovenstedelijk is. Het uitgespaarde geld wil de stad investeren in andere Nederlandstalige cultuurprojecten. Met zijn voorstel wil hij bovendien Vlaams minister van cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) aanmanen tot actie om het convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeenten te formaliseren om zo de subsidie aan de KVS / de bottelarij op lange termijn te waarborgen.

Bij de KVS / de bottelarij reageert men bitter. “Wij zijn het beu om te worden ingezet als drukkingsmiddel in een steekspel tussen de politieke overheden”, aldus artistiek leider Jan Goossens. “Als we ook maar 1cent minder krijgen, kunnen we niet meer functioneren. Inhoudelijk is er misschien iets voor te zeggen dat ook de andere gemeenten moeten bijdragen, maar dat is een illusie. Als we terug naar de gerenoveerde schouwburg in de Lakensestraat verhuizen, zal de uitstraling van de nieuwe KVS vooral de stad Brussel ten goede komen. Zij moet zich dan ook fors engageren.”

De Lille wil met zijn voorstel aan de alarmbel trekken. “Het is mijn bedoeling om het geld van de KVS op lange termijn veilig te stellen”, aldus de schepen. “In andere steden worden de stadstheaters voor de helft gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de andere helft wordt verdeeld tussen de provincie en de stad. Zo ook in Brussel, waar de VGC de rol van de provincie op zich neemt. Dat doen wij uit vrije wil. Het podiumkunstendecreet bepaalt echter dat de Vlaamse Gemeenschap voor een convenant moet zorgen met een of meerdere gemeenten. Dat convenant is er nooit gekomen, waardoor we in een ongezonde situatie zitten. De stad of de VGC zou zonder problemen kunnen beslissen om geen cent subsidie te geven aan de KVS.”

De Lille verwijt de minister geen werk te maken van het convenant. “Ik heb geschreven, getelefoneerd en gesprekken gevoerd, maar als puntje bij paaltje kwam, gebeurde er niets. Ik kan de minister moeilijk bij het handje nemen. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk reageert. Als de KVS terug naar de schouwburg verhuist, moet zij immers meer middelen krijgen om een volwaardig gezelschap te kunnen worden. Als de subsidie vanuit Vlaanderen stijgt, moet die van de stad Brussel logischerwijs ook stijgen. Het is echter onrealistisch om te denken dat er een forse stijging kan komen.”

Dat de schepen zijn eigen gezelschap op die manier gijzelt, ontkent hij. “Het is de minister die de KVS gijzelt. Het is in het belang van de KVS dat het convenant er zo snel mogelijk komt. Als er geen reactie komt van het kabinet, zie ik geen andere uitweg.”

Op het kabinet van Van Grembergen reageert men verrast. “Wij vinden het vreemd dat er tot een eenzijdige beslissing wordt overgegaan, terwijl wij net het initiatief hebben genomen tot overleg”, aldus de woordvoerder. “Het lijkt ons beter dit overleg af te wachten. Het lijkt ons een moeilijke combinatie dat de schepen ook voorzitter is van de Raad van Bestuur. In die functie is het immers zijn plicht om de belangen van zijn gezelschap te verdedigen.”

06-12-2002

Het hele artikel lees je hier: https://www.demorgen.be/nieuws/de-lille-van-grembergen-gijzelt-de-kvs~b42af3b4/