door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Schepen van Vlaamse Aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev) stelt de gemeenteraad volgende week maandag voor om de jaarlijkse subsidie voor de KVS gevoelig te verminderen. Er gingen al een tijdje geruchten over het voornemen, maar nu bevestigt De Lille dat het op de agenda staat. Hij wil dat ook de andere achttien gemeenten hun duit in het zakje doen, want de KVS mag er niets bij inschieten.

De Lille stelt voor om de toelage van de stad voor de KVS volgend jaar te verlagen van 1.200.000 euro naar 800.000 euro. Dat is de helft van de inbreng van de Vlaamse Gemeenschap. Nu bedraagt de bijdrage van de stad driekwart van de Vlaamse. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) legt een goede 500.000 euro op tafel.

Dat is netjes volgens de regels van het Vlaams Podiumkunstendecreet, dat de verdeelsleutel vastlegt voor de stadstheaters. In Vlaanderen is dat decreet afdwingbaar, in Brussel niet. Er is ook geen conventie meer die de inbreng van iedere partner vastlegt. De Lille: “De subsidie die de KVS nu krijgt is het minimum waarmee het theater kan functioneren, maar de stad Brussel kan niet zoveel blijven betalen, 90 procent van het geld voor Nederlandstalige initiatieven gaat naar de KVS. De inbreng van de stad is bedoeld als bijdrage voor de Brusselaars, terwijl er ook heel veel inwoners van andere Brusselse gemeenten de KVS bezoeken.”

Maar De Lille is niet alleen Vlaamse schepen, hij is ook voorzitter van de KVS. De Lille: “Ik verdedig de KVS, ik wil de toekomst van het theater verzekeren. Als de KVS eenmaal is teruggekeerd naar de Lakensestraat, wordt er op twee podia gespeeld. Dat betekent dat de KVS de Vlaamse Gemeenschap zal vragen de subsidies op te trekken. Houden we de huidige logica aan dan zou dat betekenen dat ook de stad nog meer moet inbrengen, en dat kan niet, ik wil mezelf niks wijsmaken.”

Minder subsidies voor de KVS, de Franstaligen zullen juichen. De Lille: “Nee hoor, het geld wordt behouden voor Nederlandstalige voorzieningen. Het betekent dat we andere theaters en culturele initiatieven meer kunnen geven. Er staat nog niks vast, maar we kunnen tegen het Kaaitheater, de AB en anderen zeggen: wij kunnen jullie meer geven, wat stellen jullie daar tegenover?” De Lille onderstreept dat de begroting voor Nederlandstalige voorzieningen tussen 2000 en 2003, KVS inbegrepen, gestegen is van één miljoen naar 1,4 miljoen euro.

Hoe groot acht De Lille de kans dat de andere gemeenten toehappen? Nuchter stelt hij: “Het voorstel moet eerst nog door de gemeenteraad. Zeg maar dat de bijdrage van de andere achttien een bijdrage van alle Vlamingen in Brussel is.” En als de andere achttien gewoonweg weigeren? “Dan kan de VGC het nog altijd in hun plaats doen. Maar ik hoop dat de andere solidair zullen zijn met de stad Brussel.”

05-12-2002